Giới trẻ Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Mừng lễ Chân phúc Phanxicô xaviê Seelos Bổn Mạng 06/10/2020

Thứ Năm, 08-10-2020 | 17:27:46

Vào lúc 18g00 thứ Ba ngày 06/10/2020 cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm, Bề trên Chánh xứ chủ tế Thánh lễ kính nhớ Chân phúc Phanxicô Xaviê Seelos tu sĩ, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, Bổn Mạng giới trẻ của Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cùng đồng tế có cha đặc trách giới trẻ Hạt Tân Định cùng quý cha phó xứ… và quý ông bà anh chị em con cái Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng đến hiệp thông, cầu nguyện cho giới trẻ của Giáo xứ…

Photo Đức Tin – GXĐMHCG

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới