Giới trẻ Giáo xứ mừng bổn mạng Chân phúc Phanxicô Xaviê Seelos

Thứ Ba, 08-10-2019 | 09:30:13

(Gx. ĐMHCG): Sáng ngày 06/10/2019 vào lúc 8g00, tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – thánh lễ cho giới trẻ mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, cũng là ngày mừng bổn mạng Giới trẻ giáo xứ – Chân phước Phanxicô Xaviê Seelos. Thánh lễ được chủ sự bởi cha chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm, cha giảng Anphongsô Trần Ngọc Hướng cùng quý cha đồng tế Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc và cha Giuse Nguyễn Hồng Phước cùng sự tham dự đông đảo của giáo dân. Được biết, Giới trẻ Giáo xứ không chỉ có một nhóm, nhưng bao gồm cả các bạn trẻ Phan Sinh, nhóm Jesus Love You cùng đồng hành với nhau trong việc học tập, chia sẻ tinh thần của một giáo xứ mở, để cùng xây dựng thân mình Chúa Kitô.

Sau Thánh lễ nhóm giới trẻ có một bữa tiệc nhỏ tại phòng hiệp nhất của giáo xứ cùng với sự hiện diện của quý Cha, đại diện các ban ngành, đại diện các hội đoàn – các nhóm trong giáo xứ, quý ân nhân và thân nhân của Giới trẻ. Đặc biệt, lần này giới trẻ được liên kết hơn với các nhóm như: nhóm Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam, nhóm Phan Sinh, nhóm Jesus Love You trong các tiết mục văn nghệ của bữa tiệc. Trước khi khai mạc, Giới trẻ giáo xứ giới thiệu với mọi người sinh hoạt trong khoảng 2 năm vừa qua. Qua video ngắn đó, Giới trẻ cho thấy những hoạt động khá đa dạng, trong công việc của giáo xứ, cũng như những chuyến công tác – không chỉ để giới thiệu cho mọi người biết, những cũng là cơ hội để Giới trẻ nhìn lại chính những hoạt động của mình.

Sau khi xem video ngắn đó, Cha Chánh xứ có đôi lời khai mạc, với mong ước các bạn gắn bó với nhau hơn nữa trong các hoạt động để ra đi loan báo Tin Mừng trong nhiều cách thức khác nhau của người trẻ. Cha Chánh xứ cũng nhắc đến thư chung của HĐGM Việt Nam 2019 với Chương trình mục vụ Giới trẻ ba năm 2020-2022. 1. 2020 – Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

  1. 2021 – Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình.
  2. 2022 – Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

Tạ ơn Chúa về mọi sự diễn ra và kết thúc tốt đẹp trong sự quan phòng của Người. Xin cho nhóm giới trẻ chúng con luôn biết noi gương tinh thần của thánh bổn mạng: “Một trái tim nồng cháy và một tinh thần vui vẻ” trái tim nồng cháy để phục vụ Chúa và mọi người trong tinh thần vui vẻ dấn thân cách tự nguyện. Và đặc biệt xin cho các thành viên trong nhóm chúng con hiệp nhất với nhau trong mọi việc.

Cha chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm chủ tế Thánh lễ

Cha chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm chủ tế Thánh lễ

Cha linh hướng Anphongsô Trần Ngọc Hướng chia sẻ lời Chúa

Sau Thánh lễ nhóm giới trẻ có một bữa tiệc nhỏ tại phòng hiệp nhất của giáo xứ

Giới trẻ Giáo xứ – Đan Thư 

Nguồn: gxdmhcg.net

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới