Giới trẻ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp viếng cha Giuse Phan Đức Hiệp CSsR

Chúa Nhật, 28-07-2019 | 17:19:30

Giới trẻ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng Cha xứ và quý ông bà anh Gx Vinh Sơn chị em viếng cha Giuse Phan Đức Hiệp CSsR. Nguyện xin Chúa sớm đón cha Giuse vào trong vinh quang Nước Trời với Chúa.

 

Đình Hiếu

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới