Giờ Kinh Truyền Tin 3/9 của ĐTC Phanxicô: ‘Cám dỗ để bước theo Đức Kitô mà không có Thánh giá’

Thứ Hai, 04-09-2017 | 08:21:13

Trước giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 3/9, ĐTC Phanxicô đã tìm hiểu ý nghĩa của bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên, nhắn nhủ với các đoàn khách hành hương hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô rằng, “luôn có sự cám dỗ để bước theo Đức Kitô mà không có Thánh giá, đúng hơn là, nói với Thiên Chúa về một đường lối đúng đắn”.

ANSA1245600_ArticoloĐTC Phanxicô đã đề cập đến trình thuật Tin Mừng nơi mà Chúa Giêsu “tỏ cho các môn đệ biết rằng Ngài sẽ phải chịu đau khổ, bị giết chết và sống lại tại Giêrusalem và Phêrô đã can gián Chúa Giêsu bởi vì ông không thể chấp nhận rằng tất cả những điều này sẽ xảy ra với Đấng Mê-si-a”. Chúa Giêsu, ĐTC Phanxicô nói, “sau đó đã đáp lại với một sự hổ thẹn: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục cho biết, “vào lúc đó, Thầy Chí Thánh đã tuyên bố với tất cả những người theo Ngài, trình bày một cách rõ ràng con đường mà họ phải đi”. Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy”.

Một lần nữa, thậm chí ngay cả ngày hôm nay, ĐTC Phanxicô nói, “cám dỗ đó chính là bước theo Đức Kitô mà không có Thánh Giá, đúng hơn là, nói với Thiên Chúa về một đường lối đúng đắn”.

Thế nhưng, Phanxicô nhấn mạnh, “Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng đường lối của Người là đường lối của sự yêu thương, và không có tình yêu đích thực nào mà không có sự hy sinh”.

Chúa Giêsu, ĐTC Phanxicô giải thích, chủ trương rằng “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống”. Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng, “trong sự nghịch lý này, có một quy luật vàng mà Thiên Chúa đã khắc sâu vào bản tính con người vốn đã được tạo thành nơi Đức Kitô: quy luật chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa và hạnh phúc cho cuộc sống”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới