Giáo xứ Quảng Nhiêu (G.P. Ban mê Thuột) khai mạc tuần Đại Phúc

Thứ Hai, 23-05-2016 | 06:49:20

9 vị thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế vừa khai mạc tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Quảng Nhiêu – Giáo phận Ban Mê Thuột, bằng một thánh lễ long trọng được cử hành vào 18:30 chiều Chủ Nhật Lễ Chúa Ba ngôi, 22/5/2016.

Kỳ Đại Phúc sẽ kéo dài 1 tuần. Các linh mục thừa sai sẽ đến thăm từng gia đình, sẽ tổ chức thánh lễ trọng thể với bài đại giảng hàng ngày, chưa kể bài đoản huấn về đời sống Đạo trước mỗi thánh lễ; sẽ tổ chức các giờ Chầu Thánh Thể và hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hàng ngày; sẽ giải tội cho tất cả những ai muốn lãnh bí tich giao hòa; sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt cho từng giới và các hội đoàn trong giáo xứ; sẽ thăm viếng các bệnh nhân và giúp các đôi hôn phối “rối” được hợp thức hóa khi có thể; sẽ sẵn sàng đồng hành thiêng liêng với các tín hữu cần được trợ giúp về thiêng liêng…

Giáo xứ Quảng Nhiêu được thành lập năm 1957. Tổng số giáo dân hiện nay là 13.808 người, trong đó có 6.150 người Kinh với 1.272 hộ gia đình, 5.722 người Êđê với 1015 hộ gia đình, 1.936 người Sêđăng với 331 hộ gia đình. Giáo dân chủ yếu sống bằng nghề trồng cây công nghiệp, nhất là cà phê.

Giáo xứ Quảng Nhiêu gồm 14 giáo họ, 01 giáo khu và 01giáo điểm.

Cha GB. Nguyễn Đình Lượng phụ trách giáo xứ này cùng với hai linh mục phụ tá.

Dưới đây là một số hình ảnh lễ khai mạc tuần Đại Phúc:

Rước linh ảnh Đức Mẹ từ các giáo họ về nhà thờ giáo xứ

Rước linh ảnh Đức Mẹ từ các giáo họ về nhà thờ giáo xứ

 

Cha quản xứ trao quyền mục vụ cho các cha thừa sai

Cha quản xứ trao quyền mục vụ cho các cha thừa sai

 

Các cha thừa sai ngỏ lời với cộng đoàn

Các cha thừa sai ngỏ lời với cộng đoàn

 

Các linh ảnh Đức Mẹ được kiệu về nhà thờ sau khi đã đến thăm từng gia đình trong giáo xứ

Các linh ảnh Đức Mẹ được kiệu về nhà thờ sau khi đã đến thăm từng gia đình trong giáo xứ suốt kỳ tiền phúc

 

20160523 đại phúc quảng nhiêu 6

Thánh lễ khai mạc tuần Đại Phúc

 

20160523 đại phúc quảng nhiêu 7

Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước giảng khai mạc tuần Đại Phúc

 

20160523 đại phúc quảng nhiêu 8

Thánh lễ khai mạc

 

20160523 đại phúc quảng nhiêu 9

Cha G.B. Hoàng Xô Băng – Bề trên kỳ Đại Phúc – chủ tế thánh lễ khai mạc

 

20160523 đại phúc quảng nhiêu 10

Giáo dân tham dự thánh lễ khai mạc

A.X. và T.H.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook