Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: THÔNG BÁO KHÁM BỆNH XA QUÊ

Thứ Bảy, 30-05-2020 | 20:52:34

Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

TTMV Dòng Chúa Cứu Thế

KHÁM BỆNH XA QUÊ

Kính thưa cộng đoàn!

Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế có tổ chức khám bệnh và phát thuốc.

  • Thời gian khám bệnh: Từ 8g00 – 11g30, Thứ Bảy ngày 6/6/2020.
  • Đối tượng khám bệnh: Anh chị em xa quên nghèo khó, không phân biệt tôn giáo.
  • Số lượng: Dự kiến khám bệnh cho khoảng 400 người.
  • Địa điểm: Phòng Hiệp Nhất Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
  • Đăng ký: Tại văn phòng TTMV. DCCT – Từ Chúa Nhật ngày 31/5/2020 đến 3/6/2020.

Lưu ý: Khi đến đăng ký đem theo giấy chứng minh thư để tiện cho việc làm thủ tục và khám bệnh định kỳ.

 

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.

TTMV.DCCT

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới