Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật XXVI Thường Niên B - 30/09/2018

Chúa Nhật, 30-09-2018 | 16:51:18

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN B

30/9/2018

Văn Phòng Giáo Xứ trân trọng thông báo:

1/ Thứ Hai đầu tháng 01/10:6 giờ 00 Thánh lễ tại phòng hài cốt.

2/ Thứ Ba 02/10:18 giờ 00Học hỏi về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – ChaPhaolô Lưu Quang Bảo Vinh giảng thuyết_ 18g 30 Thánh lễ.

3/  Thứ Tư 03/10:15 giờ 00 Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

4/  Thứ Năm 04/10:18 giờ 00 Thánh lễ Giới Gia trưởng và Hiền mẫu

5/  Thứ Sáu 05/10:15 giờ 00 Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương Xót

6/ Chương trình “DOCAT”Sẽ tiếp tục khóa 4 vào các ngày Chúa Nhật 30/9 và 7/10 tại Lầu 3 – Phòng 1 Nhà Giáo lý từ 9 giờ 15 – 11 giờ 00. Nội dung: Quyền lực và Luân lý: Cộng đồng chính trị” Hướng dẫn: Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện.

7/Tháng 10Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ – Lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi:

  • 16 giờ 30 Rước kiệu Tôn Vinh Mẹ Maria chung quanh Nhà Thờ và Tu Viện
  • Vào lúc 12 g 00 tại Nhà Thờ có giờ kinh Mân Côi kính Đức Mẹ , bắt đầu từ ngày 01 đến ngày 31/10

 

  *Xin quí Cộng đoàn quan tâm tham dự.     

Văn Phòng Giáo Xứ Đức Hằng Cứu Giúp

38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài Gòn

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook