Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật XVII Thường Niên B - 29/07/2018

Thứ Bảy, 28-07-2018 | 22:45:24

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN B

29/07/2018

VPGX trân trọng thông báo:

1/ Chương Trình Tam Nhật Mừng lễ Thánh Anphongsô

Thứ Hai: 30/07 – Thứ Ba  31/07: Tam Nhật Mừng Kính Thánh Anphongsô Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế:

  • 17 giờ 30: Làm việc kính Thánh Anphongsô
  • 18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế

Thứ Tư 01/8Lễ trọng Thánh Anphongsô: Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế:

  • 15 giờ 00: Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
  • 17 giờ 30: Làm việc kính Thánh Anphongsô
  • 18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế Mừng lễ Thánh Anphongsô

*Trong ba ngày Tam Nhật, các Nhà Nguyện Xóm Giáo không cử hành Thánh lễ.

2/ Thứ Năm 2/8: 18 giờ Thánh lễ Giới Gia trưởng và Hiền mẫu.

3/ Thứ Sáu 3/8: 15 giờ Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương Xót

4/ Thánh lễ Tạ ơn niên học 2017 – 2018 vào lúc 15 giờ Chúa Nhật 5/8:  Sau Thánh lễ có phát thưởng cho các em ngoan, học giỏi Giáo lý – Văn hóa.

Kính mời Cộng đoàn quan tâm tham dự, đặc biệt hiệp thông cầu nguyện tạ ơn Thiên Chúa cùng với Dòng Chúa Cứu Thế dịp mừng kính Thánh Tổ Phụ Anphongsô.

Văn Phòng Giáo Xứ Đức Hằng Cứu Giúp

38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài Gòn

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook