Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật X Thường Niên B - 10/06/2018

Thứ Bảy, 09-06-2018 | 23:55:00

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN B

10/06/2018

VPGX trân trọng thông báo:                                               

1/ Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua mở khoá huấn luyện Dự Trưởng cho các em từ 18 tuổi.

Thời gian học váo các sáng Chúa Nhật từ 7g 30 – 11g 00: bắt đầu Chúa Nhật  01/07/2018 đến Chúa Nhật 26/08/2018.

Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Ki-tô Vua – phòng A3.3.

Đăng ký từ ngày 10/06/02018 đến 30/06/2018, từ 18g 30 – 21g 00, tại Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Ki-tô Vua – phòng A1.1

2/ Thứ Ba 12/6: 18 giờ 00, học hỏi Tông Huấn “Niềm hoan lạc của tình yêu trong gia đình”. Sau phần học hỏi Thánh lễ.

3/ Khóa Hôn Nhân 99 sẽ khai giảng ngày 1/7/2018. Bắt đầu ghi danh kể từ 28/5/2018 tại Văn Phòng Giáo Xứ hoặc Văn Phòng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân sau Nhà Thờ.

4/ Giáo Xứ sẽ tổ chức hành hương Đức Mẹ Măng-đen dành cho các em độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi.

  • Thời gian: từ 7/7 đến 16/7
  • Chi phí: 1.800.000 / người
  • Xin đăng ký và đóng tiền trực tiếp tại văn phòng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ giờ hành chánh từ Thứ Ba đến Chúa Nhật

Xin quí Cộng đoàn quan tâm tham dự….

Văn Phòng Giáo Xứ Đức Hằng Cứu Giúp

38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài Gòn

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook