Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo CHÚA NHẬT V MÙA PHỤC SINH

Chúa Nhật, 10-05-2020 | 06:32:26

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT TUẦN PHỤC SINH NĂM A

10/5/2020

VPGX trân trọng thông báo:

1/ Kể từ Thứ Bảy ngày 9/5 tại Giáo Xứ:

  • Các Thánh lễ được tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Không có Thánh lễ 20 giờ tối Thứ Bảy và Thánh lễ lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật.
  • Các sinh hoạt mục vụ, lớp giáo lý dự tòng và giáo lý hôn nhân tiếp tục như thông lệ.

2/ Thứ Hai 11/5, các Nhà Nguyện Xóm Giáo cử hành Thánh lễ như thường lệ.

3/ Giáo Xứ đang tiến hành sửa chữa cải tạo khu Nhà Vượt Qua (Nhà Hài Cốt). Trong thời gian sửa chữa, mọi sự thăm viếng, cử hành Thánh lễ xin vui lòng tạm ngưng.

Đồng thời việc sửa chữa cải tạo hầu để phục vụ cho Cộng đoàn Giáo Xứ, chi phí khá nhiều, để công việc được hoàn thành tốt đẹp, xin quí ông bà anh chị em có khả năng rộng lòng quảng đại tiếp tay. Mọi sự giúp đỡ, xin ông bà anh chị em liên hệ  trực tiếp với Cha Bề Trên Chánh Xứ.

4/ Thứ Tư 13/5 Lễ Đức Mẹ Fatima

  • 12 giờ 00 Thánh lễ.
  • 18 giờ 00 Thánh lễ mừng bổn mạng Cộng đoàn Xóm Giáo 1.
  • Tại các Nhà Nguyện không cử hành Thánh lễ.

Xin cám ơn Cộng đoàn

    VPGX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới