Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Nhật 30 Thường Niên B - 28/10/2018

Thứ Bảy, 27-10-2018 | 21:24:16

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN B

28/10/2018

Văn Phòng Giáo Xứ trân trọng thông báo:

1/ Thứ Ba 30/10

    18 giờ 00: Học hỏi Tông Huấn“Niềm hoan lạc của tình yêu trong gia đình”. Sau phần học hỏi: Thánh lễ.

2/ Chương Trình Lễ Trọng

a/ 01/11/2018.  Thứ Năm Lễ Các Thánh Nam Nữ: Lễ Trọng

– Sáng: 5g 00 Lễ I, 6g 00 Lễ II

– Tối: 18g 00 Lễ III và 20g Lễ IV

b/ Ngày 02/11. Thứ Sáu: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

– 5g 00 và 6g 00: Thánh lễ tại Nhà Thờ

– 7g 00 : Thánh lễ tại Lễ Đài (Phòng Hài Cốt)

– 15g 00: Thánh lễ Hội Lòng Chúa Thương Xót tại Nhà Thờ

– 18g 00 và 20g 00: Thánh lễ tại Nhà Thờ

c/ Giải Tội:

Quí Cha sẽ tăng cường ngồi tòa giải tội vào ngà:

29/10 (Thứ Hai) – 30/10 (Thứ Ba) và 31/10 (Thứ Tư)             

Sáng : 8 giờ 00 – 11 giờ 00

Chiều : 14 giờ 00 – 17 giờ 00

  *Xin Lưu Ý: Về việc viếng Nhà Thờ và viếng Nghĩa Trang

  • Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng Nhà Thờ, Nhà Nguyện, đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Tin Kính thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) nhưng phải nhường lại cho các linh hồn, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng Nhà Thờ, Nhà Nguyện, lãnh ơn     đại xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau.

Từ ngày 01 đến 08 tháng 11, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa trang, phòng hài cốt và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá theo thường lệ, (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).

Văn Phòng Giáo Xứ Đức Hằng Cứu Giúp

38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài Gòn

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới