Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thông báo Chúa Ba Ngôi: ngày 27/05/2018

Chúa Nhật, 27-05-2018 | 08:09:59

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI

27/05/2018

VPGX trân trọng thông báo:

1/ Giúp xây dựng Giáo Xứ Cổ Việt Giáo Phận Thái Bình, Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng trọn ngày Thứ Bảy 26/5 và Chúa Nhật 27/5.

2/ Thứ Ba 29/5: 18 giờ 00, học hỏi Tông Huấn “Niềm hoan lạc của tình yêu trong gia đình”. Sau phần học hỏi Thánh lễ.

3/ Thứ Năm 31/5 Lễ Đức Maria Thăm Viếng Bà Êlisabeth, bổn mạng Xóm Giáo 2.

4/ Chúa Nhật 03.6 họp phụ huynh đầu khóa các em đăng ký Lớp Giáo Lý Thêm Sức tại Phòng Hiệp Nhất Lớn lúc 7 giờ 30.

5/ Khám bệnh xa quê:

Thời gian khám bệnh: 8 giờ – 11 giờ Chúa Nhật 10/6/2018

Đối tượng khám bệnh: Anh chị em xa quê nghèo khó không phân biệt tôn giáo.

Đăng ký tại Văn Phòng Trung Tâm Mục Vụ DCCT, 38 Kỳ Đồng – P9 – Q3 sau Nhà Thờ từ ngày 20/5 đến 9/6/2018

*Khi đến đăng ký đem theo Chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân   để tiện cho việc làm thủ tục và khám bệnh định kỳ.

Xin Quí Cộng đoàn quan tâm, tham dự…

   VPGX

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới