Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phan Đức Hiệp CSsR

Thứ Bảy, 27-07-2019 | 18:50:05

Vào lúc 17g00 chiều nay Cha Bề trên Chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm C.SsR, quý Cha ban quản xứ cùng quý ông bà anh chị em Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phan Đức Hiệp CSsR..

Đức Tín

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới