Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dâng lễ Cầu Nguyện cho Thầy Gioan Trần Văn Thâm lúc 17h 00 ngay 08/10/2018

Thứ Ba, 09-10-2018 | 09:35:48

Vào lúc 17g ngày 17/09/2018 Cha Bề trên chánh xứ Tôma Trần Quốc Hùng, cha phó xứ Phêrô Đỗ Minh Trí cùng với quý Cha và cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Gioan Trần Văn Thâm CSsR

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương sớm đón Thầy Gioan vào trong vòng tay yêu thương của Người..

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới