Được sai đi trong sứ vụ của “Ơn Cứu Chuộc chứa chan nơi Đức Kitô”

Chúa Nhật, 03-12-2017 | 16:27:19

Hôm nay 15 anh em thừa sai Đại Phúc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế được sai đến Giáo Xứ Chu Hải, Giáo Phận Bà Rịa để làm Tuần Đại Phúc…: Để tất cả mọi người trong Giáo xứ: Từ người lớn tuổi đển những em âu nhi, từ những thai nhi còn trong bụng mẹ đến tất cả các linh hồn tiền nhân đều được lãnh nhận ơn Đại Phúc là chính Chúa Giêsu Kitô.

Vì phần rỗi các linh hồn Cha xứ đã mời quý Cha DCCT đến làm tuần Đại Phúc cho Giáo xứ… Để ơn Đại Phúc được đầy tràn trên Giáo Xứ và trên mỗi người, mỗi gia đình. Nhân lời mời của Cha xứ, quý Cha trong Ban Đai Phúc đã đến làm ba ngày Tiền phúc, đó là thời gian chuẩn bị đón nhận Ơn Đại Phúc trong Tuần Đại Phúc. Sau ba ngày Tiền Phúc các tổ, các xóm rước Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về đọc kinh liên gia. Mẹ đến viếng thăm từng gia đình và Mẹ dọn lòng cho những người con cái Mẹ đón nhận ơn Đại Phúc. Với tước hiệu Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp, Bổn mạng của các kỳ đại phúc, Mẹ sẽ chuyển cầu cùng Chúa Giêsu con của Mẹ đón nhận Ơn Đại Phúc…

Để chuẩn bị cho Thánh lễ Tạ Ơn, khai mạc Tuần Đại Phúc, khắp các ngả đường trong Giáo xứ các tổ đọc kinh cùng rước Đức Mẹ về nhà Thờ để cùng với Mẹ hiệp dâng lên Chúa lời tạ ơn. Nguyện xin Chúa Giêsu là nguồn ơn Đại Phúc chúc lành và ban muôn hồng ân xuống trên Giáo xứ và trên mỗi người, mỗi gia đình. Đức Kitô là nguồn ơn Đại Phúc luôn sẵn sàng tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên những ai mở lòng ra đón nhận.

Vậy mục đích chính của tuần Đại Phúc là đến để giúp mọi người được lãnh nhận ơn cứu độ bằng việc ăn năn, sám hối, thú nhận tội lỗi của mình và quyết tâm trở về với Chúa là Cha giàu lòng xót thương….

Tuần Đại Phúc là hồng ân đặc biệt Chúa thương ban cho mọi người, cách riêng những người đang gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong việc lãnh nhận ơn giao hòa.

Xin Chúa chúc lành cho những gì Chúa muốn thực hiện trên Giáo xứ Chu Hải.

      

Cha Chánh Xứ rước Thánh Giá trao cho cha Bề trên tuần Đại Phúc

 

Cha Chánh Xứ tao Dây Stola cho đoàn Đại Phúc

     Cha chánh xứ giới thiệu quý Cha quý Thầy đoàn Đại Phúc… 

Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thánh lễ Tạ Ơn,Khai Mạc Tuần Đại Phúc        

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới