Đức Thánh Cha và Giáo triều đã bắt đầu tuần tĩnh tâm Mùa Chay

Thứ Hai, 06-03-2017 | 15:17:07

Cuộc tĩnh tâm diễn ra tại Casa del Divin Maestro di Ariccia, gần Rôma, được bắt đầu  từ chiều Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay 5/3 và sẽ kéo dài đến thứ Sáu 10/3.

Cha Giulio Michelini Ofm hướng dẫn suy niệm.

Các bài suy niệm sẽ tập trung vào chủ đề: “Cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu theo Tin mừng Matthêu”.

Sau đây là một vài hình ảnh của giờ khai mạc kỳ tĩnh tâm:

20170306 ĐTC tinh tam 1 20170306 DTC tinh tam 2 20170306 ĐTC tinh tam 3 20170306 DTC tinh tam 4 20170306 DTC tinh tam 5 20170306 DTC tinh tam 6 20170306 DTC tinh tam 7

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới