Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập ‘Bộ Thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện’

Thứ Năm, 01-09-2016 | 07:02:00

Đức Hồng Y Turkson sẽ trở thành Tổng trưởng của Bộ mới; chăm sóc mục vụ đối với di dân và những người tị nạn theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô.

 

turkson-740x493

 

Đức Thánh Cha Phanxicô vừa mới thiết lập Bộ mới – ‘Bộ Thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện’ – do Đức Hồng Y Peter Turkson làm Tổng trưởng, hiện ngài đang giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình.

Bộ mới này được thiết lập qua một Tự sắc (Motu Proprio) được công bố ngày 31/8 trên nhật báo L’Osservatore Romano.

Bộ mới – có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 – sẽ đặc biệt “có thẩm quyền giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến di dân, những người có nhu cầu cần được giúp đỡ, những người bệnh tật, những người bị loại trừ và chịu thiệt thòi trong xã hội, những người bị giam cầm, những người thất nghiệp, cũng như những nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang, thiên tai, và tất cả các hình thức nô lệ và tra tấn”.

Cũng vào ngày hôm ấy, bốn Hội đồng Giáo Hoàng – bao gồm Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Hội đồng Giáo hoàng Đồng Tâm (Cor Unum), Hội đồng Giáo hoàng về Mục vụ Di dân và Du mục, và Hội đồng Giáo hoàng về chăm sóc sức khỏe Công nhân (chăm sóc Mục vụ về Y tế) – sẽ không còn hiệu lực và thay vào đó là ‘Bộ Thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện’.

Trong Tự sắc mới này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Giáo Hội được mời gọi thúc đẩy sự phát triển con người một cách toàn diện dưới ánh sáng của Tin Mừng’, do đó Đấng kế vị Thánh Phêrô phải ‘không ngừng thích ứng các thể chế cộng tác với ngài trong Sứ vụ Mục tử”.

Một trong những lĩnh vực mà Bộ mới quan tâm là vấn đề di dân và những người tị nạn. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rằng ‘sự phát triển con người toàn diện giữa thế giới hôm nay không thể được thúc đẩy nếu không có sự quan tâm cách đặc biệt trước hiện tượng di dân. 

Vì lý do đó, bộ phận đặc biệt này ad tempussẽ nằm dưới thẩm quyền trực tiếp của Đức Thánh Cha.

***

 

Dưới đây là bản dịch Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô do Tòa Thánh cung cấp:

 

TÔNG THƯ BAN HÀNH TỰ SẮC

CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Thành lập ‘Bộ Thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện’

 

Trong sự hiện hữu và trong hành động của mình, Giáo Hội được mời gọi thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người dưới ánh sáng của Tin Mừng. Sự phát triển này được thực hiện nhờ sự chăm lo cho những lợi ích vô giá của công lý, hòa bình, và việc chăm sóc các công trình sáng tạo. Đấng kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ, bằng việc khẳng định những giá trị này, sẽ không ngừng thích nghi những tổ chức cộng tác với ngài để có thể đáp ứng những nhu cầu của các anh chị em mà những tổ chức ấy được mời gọi phục vụ.

Vì thế, để Tòa Thánh có thể bày tỏ sự quan tâm lo lắng đối với những lĩnh vực này cũng như đối với những công việc liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe và các công việc bác ái, nay Tôi quyết định thành lập lập ‘Bộ Thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện’. Bộ mới này có thẩm quyền giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến di dân, những người có nhu cầu cần được giúp đỡ, những người bệnh tật, những người bị loại trừ và chịu thiệt thòi trong xã hội, những người bị giam cầm, những người thất nghiệp, cũng như những nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang, thiên tai, và tất cả các hình thức nô lệ và tra tấn.

Trong Bộ mới, được điều chỉnh bởi Quy chế mà hôm nay tôi phê chuẩn để thử nghiệm (ad experimentum), thẩm quyền của các Hội đồng Giáo hoàng dưới đây sẽ được tháp nhập với nhau kể từ ngày 1/1/2017: Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Hội đồng Giáo hoàng Đồng Tâm (Cor Unum), Hội đồng Giáo hoàng về Mục vụ Di dân và Du mục, và Hội đồng Giáo hoàng về chăm sóc sức khỏe người lao động. Cũng vào ngày hôm ấy, mọi thẩm quyền của các cơ quan ấy sẽ không còn hiệu lực, các Điều khoản 142-153 của Tông Hiến ‘Pastor Bonus’ cũng sẽ bị bãi bỏ.

Tôi tuyên bố rằng những gì đã được đặt ra trong Tông Thư ban hành Tự sắc sẽ có hiệu lực, bất chấp mọi điều trái ngược, và rằng Tự sắc được ban hành bằng việc công bố trên nhật báo L’Osservatore Romano và Công Báo Tòa Thánh ‘Acta Apostolicae Sedis’ này, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Ban hành tại Rôma, tại Đền Thánh Phêrô, ngày 17/8/2016, Năm Thánh Lòng Thương Xót, năm thứ tư Triều đại Giáo hoàng của tôi.

Giáo hoàng Phanxicô

 

 

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới