Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép 12 Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Hai, 30-05-2016 | 00:26:38

Hôm 18/5 vừa qua, 12 Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã hiện diện tại buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha Phanxicô tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Mục đích chính của buổi tiếp kiến ngoại thường này là để chứng kiến nghi thức làm phép 12 Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Đức Thánh Cha.

20160530 linh ảnh

12 thành viên trong đoàn gồm có Cha Michael Brehl – Bề Trên Tổng Quyền và các Cố Vấn, thành viên Ủy Ban Năm Thánh Linh Ảnh và các thành viên Trung Tâm Hành Hương Quốc Tế Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Chỉ có 2 thành viên được phép đứng hàng đầu trong buổi tiếp kiến này. Đó là Cha Juventius Andrade (Chủ tịch Ủy Ban Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp) và Cha giám đốc Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đức Thánh Cha Phanxicô được thông báo cách ngắn gọn về nghi thức bế mạc Năm Thánh Linh Ảnh Tình Yêu và về lý do làm phép 12 linh ảnh. Đức Thánh Cha đã chúc lành cho Linh ảnh do 2 Cha Juventius và Arturo trình lên Đức Thánh Cha. Sau đó, Ngài cũng chúc lành cho những Linh ảnh khác được đặt gần tòa giảng. 2 trong số 12 bức Linh ảnh này do Thầy Richard Maidwell CSsR thuộc Tỉnh Dòng Nam Phi, và Sơ Maria Slepchenko OSsR, đến từ Ukraina, thuộc cộng đoàn Bielsko-Biała họa lại. Các Linh ảnh còn lại do Cha Eugeniusz Karpiel CSsR thuộc Tỉnh Warsaw và trường của ngài chuẩn bị.

Vai trò của Linh ảnh trong giai đoạn thứ 3 của Năm Thánh

Ủy ban Năm Thánh Linh Ảnh đã đề xuất 3 giai đoạn cử hành Năm Thánh. Giai đoạn đầu tiên (giai đoạn chuẩn bị) từ tháng 1 đến tháng 12/2015 với chủ đề “Củng cố và nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta đối với Mẹ Thiên Chúa”. Giai đoạn này đã được triển khai với việc thành lập các ủy ban, các bộ phận liên lạc, phổ biến các nguồn lực và tổ chức các kỳ Đại hội.

Chúng ta đang tiến gần đến cuối giai đoạn thứ hai với chủ đề “Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Linh Ảnh Tình Yêu”. Giai đoạn này sẽ kết thúc vào dịp Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày 27/6 sắp tới.

Trung Tâm Hành Hương tại Roma đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho lễ kỷ niệm bằng tuần Cửu Nhật. Phụng vụ mỗi ngày sẽ được cử hành bằng nhiều ngôn ngữ và nghi thức phụng vụ khác nhau. Chương trình lễ kỷ niệm sẽ được công bố trên các bản tin SCALA. Các Tỉnh Dòng trên toàn thế giới đã bắt đầu gửi danh sách các tham dự viên và những người đồng hành với các nhóm hành hương đến Roma. Các trung tâm hành hương và các nhà thờ khắp nơi trên toàn thế giới cũng đã lên kế hoạch tổ chức mừng lễ.

Ngày lễ chính thức sẽ được tổ chức tại Roma vào Chúa Nhật, 26/6 sắp tới, là ngày Chúa Nhật gần nhất ngày lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nghi Thức Phụng vụ sẽ được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả với số người tham dự được ước lượng đông đảo. Sau Thánh lễ là nghi thức rước kiệu xung quanh khu phố nơi trung tâm hành hương tọa lạc. Tại trung tâm hành hương, Cha Bề Trên Tổng Quyền Michael Brehl sẽ ủy thác Linh ảnh cho 5 Liên hiệp Vùng của Hội Dòng.

Giai đoạn thứ ba (Giai đoạn sai đi) sẽ bắt đầu ngay sau Lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ngày 27/6 sắp tới với Chủ đề ‘Canh tân sứ vụ thừa sai “Hãy làm cho cả thế giới biết Mẹ”.

Những Linh ảnh mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm phép sẽ được Cha Bề Trên Tổng Quyền ủy thác cho các Liên hiệp Vùng. Mỗi Liên Hiệp Vùng và các Đơn Vị trong Liên Hiệp Vùng sẽ đảm trách nhiệm vụ đưa Linh ảnh đến thăm viếng các Trung tâm hành hương và các cộng đoàn khác nhau nhằm giúp các tín hữu trải nghiệm cảm giác được Đức Maria thăm viếng. Đây chính là thách đố để tiếp tục thúc đẩy sứ mạng của Dòng, đặt biệt là nhờ Linh ảnh của Mẹ sẽ trở nên như một công cụ loan báo Tin Mừng. Và đây cũng là cách bày tỏ và canh tân sự cam kết của chúng ta trong việc thực hiện lời uỷ thác của Đức Thánh Cha Piô IX đối với Dòng Chúa Cứu Thế, đó là “Hãy làm cho cả thế giới biết Mẹ”.

Juventius Andrade

Minh Tuệ dịch

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới