Đức Thánh Cha: “Không cần phải đối xử tàn tệ với những người khác để cảm thấy mình quan trọng”

Thứ Hai, 02-01-2017 | 09:09:25

Trong bài giảng Lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, tại Quảng trường Thánh Phê rô Chúa nhật 1/1/2017, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của Đức Mẹ trong bài học khiêm nhường và hiền dịu dành cho nhân loại.

“Trong các Phúc Âm – Đức Thánh Cha nói – Đức Maria xuất hiện như phụ nữ ít nói, không có các diễn văn lớn, cũng không có khuynh hướng trở thành nhân vật chính, nhưng với một cái nhìn chăm chú biết giữ gìn sự sống và sứ mệnh của Con mình, và vì thế của tất cả những gì Ngài yêu”.

“Nơi Mẹ Maria, Ngôi Lời vĩnh cửu không chỉ nhập thể, mà còn học nhận biết sự dịu dàng hiền mẫu của Thiên Chúa. Với Mẹ Maria Thiên Chúa – Hài Nhi học biết lắng nghe các khát vọng, các âu lo, các niềm vui và niềm hy vọng của dân Chúa, và khám phá ra chính mình như là Con của dân tộc thánh thiện trung thành của Thiên Chúa” – Đức Giáo hoàng khẳng định.

Với Giáo hội – theo lời Đức Thánh Cha – “Mẹ Maria đã cho chúng ta hơi ấm hiền mẫu, hơi ấm bao bọc chúng ta trong những lúc khó khăn. Hơi ấm hiền mẫu ấy không cho phép gì và không cho phép ai làm tắt đi giữa lòng Giáo Hội cuộc cách mạnh của sự hiền dịu, mà Con Mẹ đã khai mào. Nơi đâu có một bà mẹ, nơi đó có sự dịu hiền.”

Đức Thánh Cha nói thêm: “Và với chức làm mẹ của mình Đức Maria chỉ cho chúng ta thấy rằng sự khiêm nhường và hiền dịu không phải là các nhân đức của những người yếu đuối, nhưng là các nhân đức của những người mạnh mẽ. Mẹ dậy chúng ta rằng không cần phải đối xử tàn tệ với những người khác để cảm thấy mình quan trọng”.

Thanh Tâm

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới