Đức Thánh Cha gặp đoàn đại biểu quốc hội vương quốc Monaco

Chúa Nhật, 03-02-2019 | 00:12:21

Lúc 11h30 ngày 2/2, Đức Thánh Cha gặp 40 đại biểu quốc hội vương quốc Monaco.

Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại sứ điệp Ngày Thế giới Hoà bình nhấn mạnh đến sự cần thiết của một nền chính trị tốt, rằng việc phục vụ cộng đồng nhân loại là cách thế căn bản để xây dựng đời sống công dân và các công trình của con người. Vì thế, cần làm việc không ngơi nghỉ vì những lợi ích chung, tôn trọng giá trị và phẩm giá của mỗi con người.

ĐTC gặp đoàn đại biểu quốc hội vương quốc Monaco (Vatican Media)

Kế đến, ĐTC nhắc đến việc bảo vệ môi trường, cách riêng với Hội Alberto II của Monaco, vì ngày nay, con người đang đối diện với thách đố về khí hậu nóng dần lên. Vì thế cần có sự hợp tác giữa chính quyền, giáo hội và xã hội để phát triển những sáng kiến cần thiết cho việc bảo vệ môi trường.

Như mọi bài diễn văn, ĐTC luôn kết thúc với câu: “xin đừng quên cầu nguyện cho tôi!”

Vatican New

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook