Đức Phanxicô: “Phải đặt con người làm trung tâm của nền kinh tế”

Chúa Nhật, 15-01-2017 | 09:42:35

Hôm thứ Bảy 14/1, ĐTC Phanxicô đã tiếp đón các tham dự viên ‘Global Foundation’ tham dự Hội nghị bàn tròn tại Roma của tổ chức này. Trong bài phát biểu, ĐTC Phanxicô đã nhắc lại sự phản đối của ngài đối với một hệ thống kinh tế toàn cầu có xu hướng làm mất phẩm giá của con người.

20170115 ĐTCĐặt trụ sở tại Melbourne, Australia, ‘Global Foundation’ là một mạng lưới toàn cầu của các nhà lãnh đạo là công dân quan tâm đến các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, pháp luật, chính sách và nỗ lực trí tuệ -những người tìm kiếm những phương thế cho phép người dân từ nhiều tầng lớp xã hội có thể gặp gỡ và cùng cộng tác với nhau trong việc giải quyết những thách đố chính yếu tại thời điểm lịch sử này.

“Hội nghị bàn tròn Roma” quy tụ 50 tham dự viên đã được mời cùng với một số quan sát viên thuộc các cộng đồng doanh nghiệp và đầu tư, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các tổ chức dân sự, các học viện và xã hội dân sự, đến Roma tham dự một Hội nghị diễn ra ra trong 2 ngày từ ngày 13/1 đến 14/1, để đo lường tiến độ và báo cáo dựa trên những hành động cụ thể đã được thực hiện về các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường toàn cầu, chẳng hạn như mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Trong bài phát biểu với các tham dự viên tham dự Hội nghị hôm thứ bảy 14/1 tại Điện Tông Tòa, ĐTC Phanxicô đã nhắc lại sự phản đối của ngài đối với một hệ thống kinh tế toàn cầu có xu hướng làm mất phẩm giá của con người.

“Một hệ thống kinh tế thế giới hướng đến việc loại bỏ con người, đặc biệt là các trẻ em, vì họ không còn được coi là hữu ích hoặc không đem lại năng suất theo các tiêu chí được rút ra từ thế giới kinh doanh hay các tổ chức khác” – ĐTC Phanxicô nói – “thì không thể chấp nhận, bởi vì nó là vô nhân đạo”. Đức Thánh Cha tiếp tục: “Việc thiếu sự quan tâm đối với con người là một dấu hiệu của sự suy thoái và mất nhân tính nơi bất kỳ một hệ thống chính trị hoặc kinh tế nào”.

Đức Thánh Cha kêu gọi các tham dự viên cùng nghiên cứu và học hỏi những Giáo huấn trong Học thuyết xã hội của Giáo Hội.

“Hãy không ngừng lấy cảm hứng từ Giáo huấn xã hội của Giáo Hội” – ĐTC Phanxicô nói – “khi quý vị tiếp tục những nỗ lực của mình nhằm thúc đẩy việc toàn cầu hóa mang tính hợp tác, cùng cộng tác với các xã hội dân sự, các chính phủ, tổ chức quốc tế, các cộng đồng học thuật và khoa học, cùng với tất cả những bên có liên quan khác”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới