Đức Phanxicô - Bài giảng Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Thứ Sáu, 27-05-2016 | 19:13:51

“Rõ ràng phép lạ này không chỉ thuần tuý làm no thoả cơn đói của một ngày, mà hơn thế, nó là dấu chỉ điều Đức Kitô muốn chu toàn để cứu rỗi cả nhân loại, qua việc trao ban cho chúng ta chính Mình và Máu Thánh Ngài .”

20160527 ĐGH

“Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (1 Cor 11, 24-25).

Đã có tới 2 lần Thánh Phaolô Tông Đồ, khi viết cho các tín hữu ở Côrintô, đã nhắc lại lệnh truyền của Chúa Giêsu khi Ngài lập Bí Tích Thánh Thể. Đó là chứng từ lâu đời nhất mà chúng ta có về những lời của Chúa Giêsu Kitô trong Bữa Tiệc Ly.

Hãy làm việc này“. Đó chính là cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra; đoạn Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, và chia cho các môn đệ. Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ hãy lập lại hành động này để tưởng niệm của cuộc Vượt Qua của Ngài, qua đó Ngài ban cho chúng ta chính Mình và Máu Thánh Ngài.  Việc làm này đã chạm đến chúng ta hôm nay: đó là “việc làm” của Thánh Thể vốn luôn có Chúa Giêsu là chủ thể, đã trở nên Mình và Máu thật qua những đôi bàn tay bất xứng đã được Chúa Thánh Thần xức dầu của chúng ta.

Hãy làm việc này“. Chúa Giêsu trước đó đã yêu cầu các môn đệ “hãy làm” những điều Ngài đã làm, trong sự vâng phục Thánh ý Chúa Cha. Trong đoạn Tin Mừng , Chúa Giêsu nói với các môn đệ đang đứng trước đám đông đã mệt mỏi và đói lả khi chiều dần tàn: “Chính anh em hãy lo cho họ ăn” (Lc 9, 13). Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã chúc lành và chia các ổ bánh, sau đó nói các môn đệ phân phát cho đám đông, và tất cả đã được no nê. Nhưng chính các môn đệ là người chia sẻ 5 chiếc bánh và 2 con cá đó. Chúa Giêsu muốn thực hiện theo cách này: thay vì giải tán đám đông dân chúng, Chúa Giêsu muốn các môn đệ cộng tác với Ngài để thực hiện một phép lạ vĩ đại bằng chính những gì mà họ có dù chỉ là ít ỏi. Một cử chỉ khác: những miếng bánh, được bẻ ra bởi bàn tay đầy quyền năng của Thiên Chúa, sau đó được trao cho các môn đệ để phân phát cho đám đông dân chúng. Đây cũng là cử chỉ mà các môn đệ “đang làm” với Chúa Giêsu; các Ngài cộng tác với Chúa Giêsu để có thể lo cho dân chúng ăn. Rõ ràng phép lạ này không chỉ để thỏa mãn cơn đói trong một ngày, mà hơn thế nó là dấu chỉ điều Đức Kitô muốn chu toàn để cứu rỗi tất cả nhân loại, qua việc ban cho chúng ta chính Mình và Máu Thánh Ngài (Ga 6, 48-58). Và điều này cần phải xảy ra thông qua 2 hành động nhỏ: trao tặng những chiếc bánh và cá mà chúng ta có; sau đó nhận những tấm bánh được bẻ ra bởi bàn tay quyền năng của Chúa Giêsu để rồi chia sẻ cho tất cả mọi người.

Bẻ ra’: đây là một từ khác được sử dụng để giải thích ý nghĩa của những lời này: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Chúa Giêsu đã bị bẻ ra, bẻ ra vì chúng ta. Và Ngài cũng mời gọi chúng ta cũng hãy noi gương Ngài, chấp nhận bản thân bị bẻ ra, bẻ ra để sẻ chia với tha nhân. Hành động “bẻ ra” này đã trở thành biểu tượng, trở thành dấu hiệu để nhận biết Chúa Kitô và nhận biết các Kitô hữu.

Chúng ta cùng suy nghĩ về 2 mô đệ trên đường Emmau: “Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh” (Lc 24, 35). Chúng ta nhớ lại cộng đoàn đầu tiên ở Giêrusalem: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau và siêng năng tham dự lễ bẻ bánh” (Cv 2,42). Ngay từ đầu, Bí tích Thánh Thể đã trở nên trung tâm của đời sống Giáo Hội.

Nhưng chúng ta cũng suy nghĩ về tất cả các Thánh – dù là nổi tiếng hay vô danh – các Ngài là những con người biết tự “bẻ mình ra” qua cuộc sống hàng ngày của mình, để thực hiện cử chỉ “lo cho họ ăn” tới các anh chị em của mình. Đã có biết bao nhiêu bậc làm cha làm mẹ, cùng với những lát bánh mì mà họ kiếm được trên bàn ăn hàng ngày, đã phải cực nhọc tấm thân ‘đổ mồ hôi sôi nước mắt’ mới kiếm được để lo cho con cái mình được no đủ và lớn khôn! Cũng có biết bao nhiêu các Kitô hữu, với tư cách là những công dân có trách nhiệm, đã dấn than để bảo vệ phẩm giá con người, đặc biệt là những người nghèo nhất, những người chịu thiệt thòi và những người bị phân biệt đối xử! Họ đã lấy đâu ra sức mạnh để thực hiện những hành vi cao cả này? Đó chính là Bí Tích Thánh Thể: nhờ sức mạnh tình yêu của Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng mà hôm nay cũng đang chịu bẻ mình ra vì chúng ta và lặp lại: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.

Xin cho việc đạo đức khi chúng ta cung nghinh Thánh Thể sẽ đáp lại lệnh truyền của Chúa Giêsu. Một hành động để tưởng nhớ đến Ngài; hành động nuôi sống đám đông dân chúng hôm nay; hành động bẻ mình ra là dấu chỉ của tình yêu mà Đức Kitô dành cho thành phố này cũng như toàn thế giới.

Minh Tuệ dịch (theo Zenit)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới