Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Sắc lệnh của Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Piô IX

Thứ Hai, 24-08-2020 | 10:21:19

SẮC LỆNHCỦA ĐỨC CHÂN PHÚC GIÁO HOÀNG PIÔ IX

(31/3/1876)

GIÁO HOÀNG PIÔ IX

ĐỂ MUÔN ĐỜI GHI NHỚ

Trong tâm tình vui mừng và hân hoan, Ta sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi và tốt lành để thực hiện tất cả những gì làm tăng thêm vinh quang và lời ngợi khen Đức Thánh Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ rất yêu dấu của tất cả chúng ta, vì từ thuở ấu thơ, với lòng trìu mến thẳm sâu và với tất cả sự tuân phục sùng mộ, Ta đã hằng tôn kính Mẹ.

Linh Ảnh Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc Hằng Cứu Giúp là linh ảnh nổi tiếng bởi lòng tôn kính cổ xưa và bởi muôn vàn ơn lành khôn kể xiết. Trước đây, Linh Ảnh đã được bảo quản hết sức cẩn thận tại Đền Thánh Matthêu Tông Đồ, Tác giả sách Tin Mừng, ở đường Merulana, nơi vô số các tín hữu quy tụ về và hằng năm đều có cuộc rước kiệu long trọng. Nhưng do những biến động của thời cuộc, Linh Ảnh đã rơi vào quên lãng.

Nay, khi Linh Ảnh đã được đem về đặt nơi Đền thờ Thánh Anphongsô Liguori ở Esquillino để mọi người tôn kính, thì một số rất đông các tín hữu đã thành lập một Hiệp Hội đạo đức có mục đích thực hành sự tôn kính, một cách chuyên cần và nhiệt thành hơn, đối với Linh Ảnh.

Hiệp Hội ấy đã được thiết lập theo Giáo Luật bởi Hiền Đệ đáng kính của Ta – Đức Hồng Y Constantino Patrizi, Tổng Đại Diện Rôma – vào năm 1871, bởi một sắc lệnh đề ngày 23 tháng Năm của cũng năm ấy.

Với ý muốn gia tăng công đức và sự vẻ vang của Hiệp Hội ấy, nay Ta quyết định ban cho nó danh xưng và đặc ân của một Tổng Hội.

Chính vì thế, mong muốn đeo đuổi tất cả mọi điều mà Văn Thư này của Ta thúc đẩy bằng thiện chí đặc biệt, và để miễn chuẩn, vì lý do ấy, tự hậu, khỏi mọi điều cấm cản và các quyết định, các ý kiến và các đòi hỏi khác của Giáo Hội, cũng như với việc xét là vô điều kiện, trong thẩm quyền Tông Tòa của Ta, với sức mạnh của Văn Thư này, Ta thiết lập, cách vĩnh viễn, Hội Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphongsô nói trên, đã được thành lập theo Giáo Luật tại đền thờ được xây dựng để tôn kính Thánh Anphongsô trong thành Rôma của chúng ta, thành Tổng Hội với tất cả mọi đặc quyền, danh dự, đặc ân và ưu quyền chắc chắn và thường lệ.

Đàng khác, Ta cũng cho phép các vị lãnh đạo và các thành viên của các hiệp hội khác, vốn có cùng danh xưng và mục đích, hiện diện ở khắp mọi nơi, bây giờ và mai sau, cũng được tham gia Tổng Hội này. Vẫn tuân thủ Tông Hiến của Đức Clementê VIII, vị Tiền Nhiệm đáng kính của Ta, cũng như các quy tắc khác được Tông Tòa ấn định. Trong Tổng Hội này, Ta vẫn giữ nguyên tất cả và từng ân huệ, ân xá và những miễn chuẩn đã được ban cho chính hiệp hội đó. Tất cả những điều ấy có thể và phải được thông tri rõ ràng và phù hợp với luật pháp.

Với quyền bính Tông Đồ của Ta, Ta truyền ban, từ rày về sau, cho Bề trên Tổng quyền và Bề trên Cả của Dòng Chúa Cứu Thế cũng như đấng kế vị ngài, bây giờ và sau này, làm Bề trên trong Tổng Hội được thiết lập; Ta cũng truyền ban cho Bề trên Tổng quyền của Hội Dòng cũng như đấng kế vị hợp pháp của ngài, năng quyền ủy nhiệm cho một linh mục khác thích hợp của Hội Dòng, điều hành Tổng Hội nói trên nhân danh ngài và với thẩm quyền của ngài.

Ta quyết định rằng Văn Thư có uy quyền, có giá trị và có hiệu lực này của Ta, phải được đón nhận và tuân thủ trong hiệu lực đầy đủ và toàn vẹn của nó, kể cả trong tương lai. Văn Thư này làm cho các phán quyết và quyết định do Thẩm Phán và những người được chỉ định làm Dự Thẩm của Điện Tông Tòa đưa ra, cũng như những đòi buộc đến từ bất cứ thẩm quyền nào khác, dù biết hay không biết, đều trở nên vô hiệu và vô giá trị.

Ban hành tại Rôma, gần Tòa Thánh Phêrô,

Ấn Ký của Giáo Hoàng ngày 31 tháng 3 năm 1876,

năm thứ 31 Triều đại Giáo Hoàng của Ta

PIUS IX

(Nguyễn Thể Hiện dịch từ nguyên bản Latin)

 

…………………***………………….

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Ngày Thứ Nhất

Ngày Thứ Hai

Ngày Thứ Ba

Ngày Thứ Tư

Ngày Thứ Năm

Ngày Thứ Sáu

Ngày Thứ Bảy

Ngày Thứ Tám

Ngày Thứ Chin

* Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

* SẮC LỆNHCỦA ĐỨC CHÂN PHÚC GIÁO HOÀNG PIÔ IX

* LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA BỨCLINH ẢNH ĐỨC MẸ HĂNG CỨU GIÚP

* Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

—————————-

…………………***………………….

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới