Đức Maria trong Mầu Nhiệm Cứu Độ

Thứ Bảy, 14-01-2017 | 08:37:31

Nơi Đức Maria, mầu nhiệm tuyển chọn của Thiên Chúa được khai mở, Mẹ được mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ trong vai trò làm Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể

Duc Maria Nhiem Cuc Cuu DoThánh sử Luca ghi lại: (Lc 1, 26-28) 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”

“Vui lên” là lời đầu tiên sứ thần chào Đức Maria. Đây là sứ điệp tình thương, là tin vui cho toàn thể nhân loại qua biến cố thụ thai và sinh hạ của Đấng Cứu Thế. Qua lời sứ thần, Thiên Chúa đã gọi Đức Mẹ là Đấng đầy ơn phúc. Thiên Chúa đã chủ động đổ tràn ân phúc trên Đức Maria không phải là một ưu đãi cá nhân, nhưng là để biến Mẹ trở nên như máng thông ơn cho nhiều người. Nơi Đức Maria, mầu nhiệm tuyển chọn của Thiên Chúa được khai mở, Mẹ được mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ trong vai trò làm Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể. Đây là một ơn ban của Thiên Chúa trên Mẹ Maria, và qua Mẹ, Thiên Chúa cũng đổ tràn ân phúc trên toàn thể nhân loại trong Người Con mà Mẹ cưu mang trong lòng.

Trong lời chúc của mình, sứ thần còn nói: Đức Chúa ở cùng Bà. Đây quả là một bảo đảm cho Mẹ Maria trước một công cuộc vĩ đại mà Mẹ sắp bước vào. Chính lời hứa Chúa luôn ở cùng Mẹ đã giúp Mẹ can đảm thưa lên lời xin vâng, cùng Mẹ vững tâm vượt qua bao khó khăn trở ngại. Có Chúa ở cùng, Mẹ can đảm bước tới, trở nên một cộng sự viên trọn hảo của công cuộc cứu độ.

Xin Mẹ giúp mỗi người chúng con luôn sống mầu nhiệm Nhập Thể, sống Mầu Nhiệm Chúa ở cùng, hầu chúng con can đảm vượt qua khó khăn, thử thách, thất vọng mà chúng con gặp phải trên đường đời.

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng và đầy lòng nhân hậu, Cha đã chọn Đức Trinh Nữ Maria trổi vượt trên các người hèn mọn và khó nghèo là Mẹ Đấng Cứu Thế. Chúng con nài xin Cha cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria mà có tấm lòng tin thật và tôn thờ Cha cùng đặt trọn niềm trông cậy nơi Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Pet Hạnh

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới