Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Chúa Nhật, 01-01-2017 | 12:27:07

Từ công đồng Êphêsô, lời kinh “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời…” đã không ngớt vang lên mọi nơi mọi chỗ: trong gia đình, ngoài đường phố, trên các chuyến xe… Thánh Danh Mẹ được khắp nơi cầu khẩn

(Ds 6, 22-27; Gl 4, 4-7 ; Lc 2, 16-21)31-12-2016-metinhthuong_1

Hôm nay, thứ bảy áp lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cùng lên đền dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu : Mẹ Thiên Chúa, Mẹ luôn luôn  Cứu Giúp thông ban ơn Chúa và chuyển cầu cho chúng ta.

Nhìn vào dòng lịch sử

Các tín hữu tiên khởi đã tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Chúa Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống. Trước Công đồng Ephêsô, thánh Grêgôriô Nazian (+390) đã tuyên bố: “Nếu ai không tin Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa thì kẻ ấy là người rối đạo”.

Tuy vậy, đầu thế kỷ thứ V, Đức cha Néttôriô, giám mục thành Costantinople, phản đối việc xưng tụng Đức Maria dưới tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Ông cho rằng:

Con Thiên Chúa là một hữu thể, còn Đức Kitô con Đức Maria là một hữu thể khác. Đức Kitô là một ngôi vị nhân loại liên kết với ngôi vị thần linh của Con Thiên Chúa. Thế nên, Đức Maria chỉ là Mẹ Đức Kitô chứ không thể là Mẹ Thiên Chúa”.

Năm 431 Hội Thánh triệu tập công đồng Êphêsô. Công đồng đã tuyên xưng: “Đức Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa qua việc Thiên Chúa làm người trong lòng Mẹ”. Ngày 22/6/431, Ðức Thánh Cha Celestinô (422-432) đã truyền đọc trong khắp Hội Thánh lời kinh: “Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời...” sau kinh “Kính mừng Maria đầy ơn phúc…

Từ công đồng Êphêsô, lời kinh “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời…” đã không ngớt vang lên mọi nơi mọi chỗ: trong gia đình, ngoài đường phố, trên các chuyến xe… Thánh Danh Mẹ được khắp nơi cầu khẩn.

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

Thánh Kinh:

  1. Thánh Gioan viết:Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời là Thiên Chúa … Ngôi Lời đã làm người” (x. Ga 1, 1-18).
  2. Khi truyền tin cho Trinh Nữ Maria, Sứ Thần Gabriel nói : “Và này đây Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và sẽ đặt tên là Giêsu” (Lc 1, 32).
  3. Khi Đức Maria đến thăm bà chị họ là Êlisabét, bà Êlisabét được đầy tràn Thánh Thần liền kêu lớn tiếng rằng: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1, 43).
  4. Khi viết thư cho tín hữu Philip, thánh Phaolô viết:

 “Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúamà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ,  trở nên giống phàm nhân  sống như người trần thế. …” (Pl 2, 6-7 ):  

  1. Trên thập giá, Đức Kitô đã long trọng tuyên bố chức làm mẹ thiêng liêng và phổ quát của Đức Maria bằng những lời này: “Đây là con Mẹ” và “Đây là Mẹ con” (Ga 19, 25-27)

Huấn quyền

– Hội Thánh hôm nay vẫn luôn xác định:

Từ muôn đời, Đức Trinh Nữ Maria đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa. (x. LG 61).

– “Đức Maria thật sự trở thành Mẹ Thiên Chúa qua việc Con Thiên Chúa làm người trong lòng Mẹ”. (Giáo Lý số 466)

Đức Ma-ri-a đã cộng tác đắc lực vào công trình Đấng Cứu Thế để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Do đó, trong lãnh vực ân sủng, Đức Trinh Nữ Maria đã trở thành mẹ thật của chúng ta” (LG 61 – GHCG, số 968).

Xác tín

Hội Thánh xác tín trong thiên chức làm Mẹ, Mẹ hằng cứu giúp đoàn con đang trong hành trình đức tin đầy thử thách:

Sau khi được đưa về trời, Đức Maria không rời bỏ vai trò của Mẹ trong công trình cứu độ, nhưng tiếp tục tiếp tục liên lỉ chuyển cầu để đem lại cho chúng ta hồng ân cứu độ đời đời…” (LG.62).

Theo đây, là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Maria có thể thực hiện tất cả những gì Mẹ tốt nhất cho con cái. Chúng ta hãy tin tưởng đến với Mẹ mọi nơi mọi lúc khi hân hoan hay khi cuộc đời tăm tối phải giao tranh với quỉ ma, với tội lỗi…như kinh nghiệm của thánh Alfonso: “Yêu mến Đức Mẹ là dấu hiệu được cứu rỗi

Cùng với Mẹ chúng ta xây dựng nền hòa bình công lý..

Kiên nhẫn

Dân Chúa đã kiên nhẫn trước kế hoạch của Chúa, bài đọc II thư gửi tín hữu Galat:”Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà” (Gl 4, 4).

Thực vậy, trong kế hoạch mầu nhiệm của Thiên Chúa, khi thời gian tới hồi viên mãn,  Con Thiên Chúa đã đến thế gian không theo ý riêng mà là làm theo để làm kế hoạch của Chúa Cha hầu cứu độ nhân loại. Bài học này nhắc cho các tín hữu Kitô không thể bạo lực. Bất bạo động chính là kiểu mẫu của nền chính trị phục vụ hoà bình. Bất bạo động Kitô giáo không có nghĩa là bị khuất phục trước cái ác nhưng là lấy sự lành đáp lại điều ác. (xem.Sứ Điệp Hòa Bình 2017)

Suy gẫm:

Theo gương Mẹ, các tín hữu suy gẫm thánh ý Chúa “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm … và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19), Từ đây, các tín hữu Kitô chỉ có một chọn lựa yêu mến và bước theo Chúa Giêsu con của Mẹ: Đấng khơi nguồn cho chủ trương bất bạo động. Tại đồi cao thập giá, Người trở thành sự bình an và chấm dứt mọi hận thù (xem. Sứ Điệp Hòa Bình 2017), hầu đón nhận nơi Người lửa cam kết dấn thân cho cuộc đời này được hòa bình thịnh vượng.

Hành động

Như các mục đồng xưa, một khi gặp gỡ Thiên Chúa, các tín hữu sẽ tôn vinh Thiên Chúa vì mọi điều tai nghe mắt thấy (x. Lc 2, 20), và công bố tình thương của Thiên Chúa cho mọi người bởi không có tình thương thì lòng người trở thành tàn ác, hòa bình chỉ là ước mơ, cuộc đời vẫn là vô nghĩa…

Từ nguyên tắc căn bản:

Hoà bình là hướng đi duy nhất đích thực của sự phát triển con người; bất bạo động không chỉ là một ứng xử mang tính chiến thuật nhưng là một lối sống, là thái độ của một người xác tín vào tình yêu và quyền năng của Chúa (xem. Sứ Điệp Hòa Bình 2017),

con cái Hội Thánh vươn lên với tinh thần mới như lời bài đọc I trích sách Dân Số, hầu công bố với mọi người về tình thương của Thiên Chúa. Trước mọi người, dù họ là ai, các tín hữu vẫn nguyện xin Chúa: tươi nét mặt và dủ lòng thương (tha thứ), ghé mắt nhìn và ban bình an (chăm sóc), bảo trợ, chúc lành và giữ gìn (bảo vệ quan phòng) họ.

Hẳn những điều nêu trên phải xuất phát từ tâm hồn bất bạo động được giáo dục từ thuở bé nhờ đời sống gia đình lành mạnh, mà lời kinh Kính Mừng là phương pháp sư phạm hữu hiệu.

Lời kết

Lạy Mẹ Maria, chúng con tuyên xưng và ca tụng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ quyền phép và đầy tình thương.

Xin phó thác trọn đời chúng con cho Mẹ.

 “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử”. Amen !

          Sài Gòn, 31/12/2016

  Lm Jb Nguyễn Minh Phương CSsR

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới