Đức Hồng y Marx, "đối với các Kitô hữu, có một khả năng rộng rãi cho các cam kết chính trị, nhưng cũng có những giới hạn"

Thứ Ba, 17-01-2017 | 09:01:34

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức (DBK), Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng Giám mục của Monaco và Freising, nói về “đường dây đỏ” dành cho các Kitô hữu tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị.

20170117 MarxTrong một cuộc phỏng vấn với tờ báo “Nürnberger Nachrichten”, phát hành ngày hôm qua 17/1, Đức Hồng y nhấn mạnh các Kitô hữu cũng đang phải đối mặt mỗi ngày “với nạn bài ngoại, với những người bôi nhọ các cộng đồng tôn giáo khác, với nạn phân biệt chủng tộc, với sự thờ ơ không quan tâm đến tình trạng đói nghèo trên thế giới, với chủ nghĩa dân tộc cực đoan” như thế nào.

Theo Đức Hồng y Marx, ” Kitô hữu không thể hiện diện ở những nơi tất cả mọi thứ đều được đơn giản hóa, ở những nơi sự quá khích gây ra tình trạng chiến tranh”.

Về việc đánh giá và về lập trường của các cộng đoàn giáo xứ địa phương đối với đảng chính trị dân túy bài ngoại “Afd- Alternative für Deutschland”, Đức Hồng y cho rằng cần phải sẵn sàng phân tích “bất kỳ điểm chống đối nào trong các nội dung” nhưng “đối với các Kitô hữu, có một khả năng rộng rãi cho các cam kết chính trị, nhưng cũng có những giới hạn”. Tuy nhiên, nên hiểu là một số người nào đó sẽ có thể cảm thấy gần gũi với một số chương trình nghị sự chính trị nhất định nào đó. Đức Hồng y Marx nói đến “những lời giải trừ vũ khí”, theo nghĩa là “không cần phải có các phong cách phát biểu bạo lực và cực đoan chủ nghĩa, nhưng vẫn có thể thành công với sự khách quan và sự tương kính”.

V.M.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới