“Đức Giêsu đứng giữa các môn đệ và nói: Bình an cho anh em!” (Lc 24,36b)

Thứ Năm, 31-03-2016 | 06:06:31

Suy niệm Lời Chúa – Thứ Năm 31/3/2016: Lc 24, 35-48.

“Đức Giêsu đứng giữa các môn đệ và nói: Bình an cho anh em!” (Lc 24,36b)

Chua hien raĐấng Phục Sinh “đứng giữa các ông”

Người hiện diện giữa công đoàn các môn đệ, làm trung tâm của cộng đoàn. Chính Người là nguồn sống, là trung tâm hiệp nhất toàn thể cộng đoàn.

Vì Đức Kitô Phục sinh đứng giữa cộng đoàn và là trung tâm của cộng đoàn, nên mọi người đều phải quy hướng về Người. Đó là nguyên tắc hành xử căn bản trong cộng đoàn Hội Thánh.

Chính Đức Chúa Phục Sinh mới là Chúa của Hội Thánh, là trung tâm, là điểm quy chiếu của mọi sự và mọi người trong Hội Thánh, chứ không phải bất cứ ai khác hay bất cứ thứ gì khác. Mọi lập trường thần học – tư tưởng, mọi hệ thống tổ chức, mọi thứ lễ nghi – tập tục, mọi thứ luât lệ – quy tắc hành xử, mọi thứ phẩm trật và mọi chức vụ… đều không phải là những thực tại không thể thay thế và đều không thể là điểm quy chiếu tuyệt đối!

Chúa Phục Sinh chào các môn đệ: “Bình an cho anh em!”

CG hiên raLời chào này có giá trị bắt đầu cuộc gặp gỡ, nhưng không phải là một lời chào theo công thức sáo rỗng. Thực sự đây là một lời hữu hiệu, vì là lời của Đấng Phục Sinh.

Trong Tin Mừng Gioan, trước khi đi vào Giờ vượt qua của Người, Đức Giêsu đã nói với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy cho anh em bình an của Thầy… Anh em đã nghe Thầy nói: ‘Thầy ra đi và Thầy trở lại với anh em…” (Ga 14,27-28). Sự bình an đó được đặt cơ sở trên chiến thắng của Đức Giêsu đối với thế gian: “Trong Thầy, anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ gặp gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).

Như thế, lời chào bình an của Đấng Phục Sinh cũng đồng thời là lời khẳng định chiến thắng của Người trên thế gian và vì vậy, là lời ban bình an thật sự.

Giuse Nguyễn Thể Hiện

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới