Đức cha Đinh Đức Đạo: Thư gửi giáo chức Công giáo

Chúa Nhật, 20-11-2016 | 13:04:11

thungaynhagiao - 0

***

thungaynhagiao - 0001
thungaynhagiao - 0002

Tags: ,

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới