Đức cha Đinh Đức Đạo: Thư gửi giáo chức Công giáo

Chúa Nhật, 20-11-2016 | 13:04:11

thungaynhagiao - 0

***

thungaynhagiao - 0001
thungaynhagiao - 0002

Tags: ,