Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn dâng lễ Cầu Nguyện cho Thầy Gioan Trần Văn Thâm CSsR

Thứ Ba, 09-10-2018 | 18:43:37

Vào lúc 9g 00 ngày 09/10/2018 Cha Giám đốc Giuse Phạm Quốc Giang, cha phó Giuse Nguyễn Văn Vượng, các thầy Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn dâng Thánh lễ Cầu Nguyện cho Thầy Gioan Trần Văn Thâm CSsR vào trong tình thương của Chúa…

Sau thánh lễ các Soeur Liên Dong đến viếng, cầu nguyện cho Thầy Gioan

Các Thầy Dự tập bên linh cữu Thầy Gioan

Các Nữ Tu Học Viện liên dòng Thánh Đa Minh viếng, cầu nguyện cho Thầy Gioan

Tiễn biệt và dập mạch quan tài Thầy Gioan

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook