Dự tập DCCT dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R

Thứ Ba, 03-12-2019 | 14:17:40

Vào lúc 9h00 cha Phanxicô Asidi Nguyễn Đức Hoàn giám đốc Dự Tập Dòng Chúa Cứu Thế dâng  dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Nguyễn Văn Trung C.Ss.R

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới