ĐTC tiếp Thầy Alois, Tu viện trưởng Taizé

Thứ Bảy, 06-04-2019 | 00:13:51

Sáng ngày 4-4-2019, ĐTC đã tiếp kiến Thầy Alois Loser, Tu viện trưởng tu viện đại kết Taizé và trao đổi về giới trẻ.

 Đây là cuộc tiếp kiến hằng năm ĐTC dành cho Tu viện trưởng Taizé. Thầy Alois là một tín hữu Công giáo người Đức, quốc tịch Pháp, và từ 14 năm nay (2005) kế nhiệm thầy Roger trong nhiệm vụ điều khiển Tu viện đại kết Taizé, gồm hơn 100 tu huynh thuộc các hệ phái Kitô khác nhau: Công giáo, Anh giáo, Tin Lành và Chính Thống.

Thầy Alois Loser, Tu viện trưởng tu viện đại kết Taizé

 Trao đổi với ĐTC

 Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Thầy Alois đã trao đổi với ĐTC về việc mục vụ giới trẻ, vì từ 40 năm nay, Tu viện Taizé vẫn đặc biệt tiếp xúc với giới trẻ, tổ chức các cuộc gặp gỡ hàng năm tại nhiều nơi, đặc biệt tại Âu Châu, cho giới trẻ, trong khuôn khổ cuộc lữ hành trên đường hy vọng.

 Cám ơn ĐTC vì Tông Huấn

 Thày Alois cũng đã đọc trước phần nào Tông huấn mới của ĐTC về giới trẻ, Christus vivit, và cám ơn ĐTC vì văn kiện này. Thầy cũng đã được mời tham dự biến cố này của Giáo Hội. Thầy đặc biệt chú ý đến đoạn trong Tông Huấn, qua đó ĐTC nhấn mạnh rằng chúng ta đừng sợ người trẻ phê bình Giáo Hội, hoặc đưa ra những đề nghị chúng ta thấy có vẻ lạ hoặc kỳ quặc và trả lời đó là điều không thể được. Trái lại chúng ta phải chú ý đến các đề nghị ấy. ĐTC nói Giáo hội trẻ có thể cón những những đề nghị ấy mà không sợ hãi, rồi xem chúng ta sẽ đi tới đâu” (Rei 4-4-2019)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook