ĐTC tiếp 400 tham dự viên Đại hội Caritas quốc tế

Thứ Ba, 28-05-2019 | 20:56:26

ĐTC mời gọi toàn thể Giáo Hội trở thành dấu chỉ và dụng cụ tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại và toàn thể các loài thụ tạo, căn nhà chung của chúng ta.

 Ngài khẳng định điều này trong buổi tiếp kiến sáng hôm 27-5-2019, dành cho 400 tham dự viên Đại hội thứ 21 của Caritas quốc tế. Trong số những người hiện diện cũng có một số HY và GM.

ĐTC tiếp 400 tham dự viên Đại hội Caritas quốc tế (Vatican Media )

 Giáo Hội không phải là một tổ chức nhân đạo

 ĐTC cảnh giác mọi người đừng thực thi bác ái như thể Giáo Hội chỉ là một tổ chức nhân đạo. ”Đức bác ái có nguồn gốc nơi chính yếu tính của nó nơi Thiên Chúa (Xc Ga 4,8); đức bác ái là vòng tay ôm của Thiên Chúa là Cha chúng ta dành cho mỗi người, đặc biệt những người rốt cùng và đau khổ, họ chiếm một chỗ ưu tiên trong con tim của Chúa”.

 Giáo Hội cao cả những hoạt động từ thiện. ”Trong Chúa Kitô, Giáo hội là dấu chỉ và là dụng cụ tình thương yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại và toàn thể vũ trụ.”

 Cổ võ phát triển con người toàn diện

 ĐTC đặc biệt cổ võ sự phát triển nhân bản toàn diện trong các hoạt động bác ái của Giáo Hội vì việc phục vụ bác ái có liên quan tới nhân sinh quan: quan niệm về con người không thể bị thu hẹp vào một khía cạnh, nhưng phải bao trùm toàn diện con người trong tư cách là con cái Thiên Chúa, được dựng nên theo hình ảnh Ngài. Người nghèo trước tiên là những nhân vị, nơi khuôn mặt của họ có tiềm ẩn chính khuôn mặt của Chúa Kitô”.

 ĐTC nói: ”Chúng ta phải thăng tiến trọn con người và tất cả mọi người, để họ trở thành tác giả và là những người giữ vai chính trong việc phát triển chính họ. Vì thế, dịch vụ bác ái phải chọn lựa tiêu chuẩn phát triển toàn diện như một thuốc trị độc chống lại nền văn hóa gạt bỏ và dửng dưng”. Ngài cũng nhắc nhở rằng ”Sự kỳ thị tệ hại nhất mà người nghèo phải chịu chính là sự thiếu quan tâm tinh thần đối với họ” (EG 200)

 Sống tình hiệp thông Giáo Hội

 Sau cùng ĐTC kêu gọi liên hiệp các Caritas hãy tăng cường tình hiệp thông

trong Giáo Hội. Ngài mời gọi các nhân viên Caritas hãy có lối sống thanh bần, nhưng không và khiêm tốn: ”Không thể sống Bác Ái mà không có những tương quan với người nghèo: sống với người nghèo và cho người nghèo. Người nghèo không phải là những con số, nhưng là những nhân vị. Vì khi sống với người nghèo, chúng ta học cách thực hành bác ái với tinh thần thanh bần, học biết bác ái là chia sẻ”.

 Tổ chức Caritas quốc tế

 Caritas quốc tế là một liên hiệp qui tụ 165 Caritas quốc gia, hoạt động tại 200 nước trên thế giới và nhóm đại hội 4 năm một lần. Khóa họp thứ 21 hiện nay tiến hành từ ngày 23 đến 28-5 này với chủ đề: ”Một gia đình nhân loại, một tổ ấm chung”. Trong khóa họp, các đại biểu đã tái cử ĐHY Luis Antonio Tagle, TGM giáo phận Manila, Philippines, trong nhiệm vụ Chủ tịch Caritas quốc tế. (Rei 27-5-2019)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới