ĐTC Phanxicô: dẫn người khác đến với Đức Kitô qua đức ái và niềm hy vọng

Thứ Năm, 03-10-2019 | 21:26:59

Lúc 12 giờ 30 ngày 03/10, ĐTC Phanxicô gặp khoảng 90 tham dự viên của Tổng hội Dòng các nữ tu thánh Orsola. Chủ đề của Tổng hội này là “Cộng đoàn phổ quát, cùng tiến tới một đời sống mới”.

ĐTC gặp các tham dự viên Tổng hội dòng thánh Orsola (ANSA)

Khởi đi từ chủ đề của Tổng hội, ĐTC nói với các thành viên Tổng hội: “Cộng đoàn và phổ quát” là hai điều dường như đối ngược nhau. “Cộng đoàn” nói về những người cùng nhau chia sẻ một môi trường khá chặt, như cộng đoàn dòng tu, cộng đoàn giáo xứ… Trong khi đó, tính từ “phổ quát” chỉ đến một thực tại rộng lớn, đi đến tận cùng trái đất. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong một thời đại liên kết, tạo nên một “cộng đoàn phổ quát”, nơi đó, những vấn đề nẩy sinh không thuộc riêng một ai, như về kinh tế, môi trường, di dân… Vì thế, cần giải quyết cùng nhau.

Với vế thứ hai của chủ đề, “cùng tiến tới một đời sống mới”, Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu Dòng Orsola tạo nên một cuộc sống mới, mang nhiều người đến với Đức Kitô qua niềm hy vọng và đức ái trong đời sống chứng tá và dấn thân về giáo dục. (CSR_5762_2019)

ĐTC gặp các tham dự viên Tổng hội dòng thánh Orsola (ANSA)

ĐTC gặp các tham dự viên Tổng hội dòng thánh Orsola (ANSA)

ĐTC gặp các tham dự viên Tổng hội dòng thánh Orsola (ANSA)

ĐTC gặp các tham dự viên Tổng hội dòng thánh Orsola (ANSA)

ĐTC gặp các tham dự viên Tổng hội dòng thánh Orsola (ANSA)

ĐTC gặp các tham dự viên Tổng hội dòng thánh Orsola (ANSA)

Văn Yên, SJ – Vatican News

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới