ĐTC Phanxicô: ‘Chúa Giêsu chính là sự chúc lành cho mỗi người và cho tất cả mọi người’

Thứ Tư, 02-01-2019 | 21:17:52

Trong giờ Kinh Truyền Tin nhân dịp đầu năm mới – Lễ Kính Trọng thể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa – ĐTC Phanxicô đã suy niệm về phép lành truyền thống được trao trong bài đọc đầu tiên của phụng vụ trong ngày.

Hình ảnh Đức Maria ôm Chúa Giêsu trên tay chính là điểm khởi đầu đối với ĐTC Phanxicô trong suy tư của Ngài trong giờ Kinh Truyền Tin nhân dịp Lễ Kính Trọng thể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. “Theo cách này, cho chúng ta thấy Chúa Giêsu, Đấng cứu độ trần gian, Đức Maria, một người mẹ, chúc lành cho chúng ta”, ĐTC Phanxicô giải thích. “Mẹ chúc phúc cho hành trình của tất cả mọi con cái của mình trong năm nay vốn đang bắt đầu, và hành trình đó sẽ tốt đẹp theo cách mà mỗi người chào đón sự tốt lành của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mang đến cho thế giới”.

Phép lành lâu đời nhất

Đức Thánh Cha đã chuyển sang bài đọc đầu tiên của Phụng vụ trong ngày, vốn ban cho chúng ta ‘những lời chúc phúc cổ xưa nhất’ mà các thầy tư tế Israel sử dụng để chúc lành cho dân chúng: “Nguyện ĐỨC CHÚA chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện ĐỨC CHÚA tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” (Ds 6, 24-26).

ĐTC Phanxicô giải thích rằng trong Kinh Thánh, “Danh xưng đại diện cho chính thực tại đang được cầu khẩn”, để trong phép lành này, việc cầu khẩn Danh Thánh Thiên Chúa – “ĐỨC CHÚA” – đồng nghĩa với việc ban ‘nguồn sức mạnh’ của Thiên Chúa cho những người đón nhận sự chúc lành.

“Diện mạo” của Thiên Chúa

Khi đề cập đến “diện mạo’’ của Thiên Chúa, vị tư tế kêu cầu Thiên Chúa ban lòng thương xót và bình an cho những người được chúc phúc. “Diện mạo” của Thiên Chúa diễn tả vinh quang của Ngài, điều mà không một người nào có thể nhìn thấy, ĐTC Phanxicô nói. Nhưng mặc dù vinh quang của Thiên Chúa, Đấng là Tình yêu vẫn không thể tiếp cận được trong cuộc sống này, ân sủng của Tình yêu chiếu tỏa và chiếu sáng trên tất cả mọi sinh vật, đặc biệt là “những người đàn ông và phụ nữ mà nơi họ tình yêu đó được phản ánh một cách đầy đủ nhất”.

Và điều này, ĐTC Phanxicô nói, đưa chúng ta trở lại với hình ảnh của Đức Maria, cho chúng ta thấy Con của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ trần gian. “Ngài chính là Đấng chúc lành cho tất cả mọi người và cho toàn thể gia đình nhân loại”, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh. “Ngài là Đấng tuôn tràn mọi ân sủng, lòng thương xót và hòa bình”.

Ngày Thế giới Hòa Bình

Đức Thánh Cha giải thích rằng đây chính là lý do tại sao Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI xác định rằng Ngày Thế giới Hòa bình nên được cử hành vào ngày đầu tiên của tháng Giêng, Lễ Kính trọng thể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. ĐTC Phanxicô đã nhắc lại chủ đề của Ngày Thế giới Hòa bình năm nay, “Một nền chính trị tốt phải phục vụ hòa bình”. Nhưng theo ĐTC Phanxicô, “Chúng ta không được nghĩ rằng chính trị chỉ nên dành riêng cho các nhà lãnh đạo chính trị: tất cả mọi người đều có trách nhiệm với cuộc sống của ‘thành phố’, đối với công ích chung; và thậm chí chính trị cũng quả là tốt đẹp trong chừng mực mà trong đó mỗi người thi hành phận vụ của mình ‘trong việc phục vụ hòa bình’”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook