Dòng Chúa Cứu Thế đã có Hội đồng Quản trị mới

Thứ Sáu, 11-11-2016 | 22:36:27

Chiều ngày 11 tháng 11 năm 2016, vào lúc 18 giờ 40 phút, các nghị viên Tổng Công hội đã bầu xong sáu vị Tổng Cố vấn cho nhiệm kỳ 2017-2023.

Consultors-general-696x392

Các vị Tổng Cố vấn mới sẽ cùng với hai vị Tổng Cố vấn tái đắc cử và Cha Bề trên Tổng quyền làm thành Hội đồng Quản trị Trung ương Dòng.

Các vị đắc cử là đại diện đến từ các Liên Hiệp Vùng sẽ giúp Cha Bề trên Tổng quyền trong công việc của sứ vụ toàn Dòng.

  1. Cha Alberto Eseverri (Tái đắc cử)
  2. Thầy Jeffrey Rolle (Tái đắc cử)
  3. Cha Nicholas Issifi Ayouba Martin (Giám Phụ Tỉnh Africa West)
  4. Cha Rogério Gómes (Giám Tỉnh São Paulo)
  5. Cha Sebastian Dato (Nguyên Giám Tỉnh Indonesia)
  6. Cha Pedro López Calvo (Nguyên Giám Tỉnh Madrid)

Sau khi đã có kết quả của tất cả các vị Tân Tổng Cố vấn, Cha Michael Brehl, Bề trên Tổng quyền, mở lời chào mừng các ngài vào Hội đồng Quản trị Trung ương. Ngài nói, “Tôi tin kết quả này là do chính Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn chúng ta như một thân mình của Chúa Kitô.” Ngài cũng đặc biệt cám ơn các vị Tổng Cố vấn đã hoàn tất công việc trong nhiệm kỳ qua.

  1. Cha Enrique Antonio López Olmedo (Phó Bề trên Tổng quyền)
  2. Cha Jacek Dembek
  3. Cha Juventius Andrade
  4. Cha João Pedro Fernandes

Cha Bề trên Tổng quyền hứa sang tuần sẽ dành riêng những giây phút đặc biệt để cám ơn các vị Nguyên Tổng Cố vấn vì những đóng góp và hy sinh của các ngài trong suốt thời gian qua.

Trong tuần qua, có năm anh chị em giáo dân thừa sai Chúa Cứu Thế được cử đến từ các Liên Hiệp Vùng để tham gia Tổng Công hội, cùng chia sẻ những thao thức sứ vụ với Hội Dòng. Cha Bề trên Tổng quyền cám ơn đặc biệt các chị em đại diện. Ngài nói, “Anh chị em đại diện cho hàng ngàn anh chị em giáo dân thừa sai khắp nơi trên thế giới đang cộng tác với chúng tôi trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Chúa Kitô vẫn đang hoạt động qua thân mình thừa sai của Ngài đang trải rộng khắp nơi. Xin cho mối hiệp thông và cộng tác của chúng ta ngày càng sinh nhiều hoa trái của ơn cứu độ.”

Sau lời cám ơn, mọi người vỗ tay chúc mừng và cám ơn nhau. Buổi chiều khép lại với lời ca chúc tụng Magnificat.

Pattaya, ngày 11 tháng 11 năm 2016

Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, C.Ss.R.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới