Đòi hỏi dành cho người môn đệ Chúa Kitô (suy niệm Lời Chúa thứ Ba 24/5)

Thứ Ba, 24-05-2016 | 06:24:52

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, với bài Tin Mừng Mc 10,28-31, mời gọi chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Đối với mỗi người muốn theo Chúa Giêsu, Ngài đòi họ trung thành, để đạt tới mục tiêu cuối cùng là hạnh phúc thiên đường viên mãn.

Và chúng ta, chúng ta nghĩ Chúa Giêsu sẽ đòi mỗi môn đệ của Ngài phải trả phí bao nhiêu? Chúng ta có biết rằng con đường của Ngài sẽ dẫn đến Giêrusalem, đển Golgotha? Chúng ta có tin rằng chúng ta sẽ có thể đi với Ngài cho đến cuối hành trình?

Chúa Giêsu cho chúng ta thấy các điều kiện – rất khó khăn – để đi theo Ngài: sẵn sàng từ bỏ gia đình, bạn bè, danh dự, cuộc sống riêng của mình. Phải từ bỏ, trong ngắn hạn, tất cả các thực tại tốt lành của mình: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14:33).

Một điều chắc chắn là: đi theo Chúa Giêsu mà không giữ lại bất cứ thứ gì, chỉ một mực trung thành, bạn sẽ được ơn cứu độ.

Tuy nhiên, chúng ta phải nói rõ ràng với nhau rằng Chúa Giêsu không đòi hỏi mọi người phải thực hiện sự từ bỏ triệt để. Không thể đòi hỏi những điều không thể thực hiện.

Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta đi trên con đường của Ngài. Sự “từ bỏ” lớn lao nhất mà mọi người đều được yêu cầu thực hiện là yêu bằng một tình yêu ngày càng lớn hơn. Đó là lời kêu gọi dành cho mọi người.

Nghĩ đến những đau khổ và thập giá của Chúa Kitô, chúng ta khẩn cầu Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu tình yêu nào đã dẫn Chúa Giêsu đến thập giá, và hoàn thành hy tế của Người.

Chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn sẵn sàng đi theo Chúa cách trung thành trên con đường của Ngài: con đường tình yêu. Và vì yêu: sẵn sàng hy sinh tất cả.

N.T.H.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới