DOCAT 268. Kitô hữu và điều kiện giới hạn của tự nhiên

Thứ Ba, 30-08-2016 | 14:17:50

Docat 268

Tags: , , ,

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ