Đoàn hành hương Gx. Yên Mỹ, Bắc Ninh kính viếng Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Tư, 07-08-2019 | 13:42:31

Hôm nay, ngày 07/08/2019, Đoàn hành hương của Giáo xứ Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh đã tới hành hương kính viếng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn. 9g30 sáng anh chị em tập trung trước bàn thờ Đức Mẹ để cầu nguyện, 10g00 Thánh lễ tạ ơn do Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng chủ sự.

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Anh Giuse Nguyễn Văn Bằng, trưởng đoàn đã liên lạc với quý Cha trong Nhà Dòng từ rất sớm để thực hiện chuyến hành hương này. Anh cho biết, Đoàn hành hương tập trung đi thăm các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ từ Miền Trung tới Miền Nam. Tâm tình của những người con của Mẹ là “đến để nương nhờ cửa thánh”. Cái câu nói ấy làm tôi thắc mắc, anh giải thích là trong đoàn có 5 anh chị em không phải là người Công Giáo nhưng lại muốn đi cùng. Họ muốn “nương nhờ cửa thánh” đề cầu xin, để tạ ơn với tâm tình của họ. Cha Anphongsô cũng giới thiệu cho họ biết đây là một Trung Tâm kính Đức Mẹ lâu đời, nhà thờ mở cửa từ 4g30 sáng đến 9g30 tối để anh chị em lúc nào cũng có thể vào cầu nguyện, nhất là tại hang đá Đức Mẹ.

Đoàn đã đến Dòng Chúa Cứu Thế từ khá sớm, thăm Giáo xứ, Nhà sách Đức Mẹ và chuẩn bị giờ cầu nguyện. Sau giờ cầu nguyện, trong thánh lễ Cha Anphongsô chia sẻ đôi nét về Bức Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp với chủ đề: “Nhờ Mẹ đến với Chúa – và bất cứ ai chạy đến kêu cầu Mẹ thì chắc chắn không phải trở về tay không”. Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lên linh ảnh Tình Yêu – Mẹ Hằng Cứu Giúp để cảm nhận tình từ mẫu, và nhất là xin Mẹ dẫn tất cả đến nguồn ơn cứu độ là Chúa Giêsu Kitô, Con chí ái của Mẹ. Bài Tin Mừng theo thánh Gioan cũng nhắc nhở tất cả mọi người “hãy đón Mẹ về nhà mình”, để như lời kinh Nữ Vương Gia Đình, Mẹ sẽ luôn ở ở lại với gia đình anh chị em, để cùng vui buồn sướng khổ với anh chị em.

Kết thúc thánh lễ, Cha chủ sự làm phép ảnh tượng và đặc biệt chúc lành cho năm người không Công giáo cùng đi với đoàn hành hương. Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn lắng nghe những lời cầu xin và chuyển cầu ơn Chúa xuống trên tất cả anh chị em.

* Ngọn Nến Trong Đêm

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng C.Ss.R giảng lễ

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng C.Ss.R.

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019 – Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng C.Ss.R

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Gx. Yên Mỹ, Gp. Bắc Ninh Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 7/8/2019

Photo Đức Tín

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới