ĐHY Parolin: ‘Tòa Thánh đi đầu trong việc bảo vệ con người’

Thứ Bảy, 09-02-2019 | 16:49:58

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã tham dự hội nghị “Tòa Thánh và Thành Quốc Vatican trong Bối cảnh quốc tế mới”, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ký kết Hiệp ước Lateran.

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, đã phát biểu tại Hội nghị được tổ chức tại Đại học LUMSA ở Roma, nhân kỷ niệm 90 năm ký kết Hiệp ước Lateran.

Hiệp ước Lateran, được ký kết vào ngày 11 tháng 2 năm 1929, đã phê chuẩn việc bắt đầu mối quan hệ song phương giữa Ý và Tòa Thánh.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Hồng Y Parolin đã giải thích rằng “Những thách thức ngày nay đó chính là những thách thức về vấn đề hòa bình. Trong một thế giới có quá nhiều sự tan rã cũng như có quá nhiều các cuộc xung đột, nơi mà nguyên tắc về chủ nghĩa đa phương dường như đang dần tan biến”, ĐHY Parolin nói, “Tòa Thánh phải tiếp tục đóng góp phần mình trong việc bảo vệ phẩm giá con người và đồng thời xây dựng các xã hội và các quốc gia hòa bình”.

Vai trò của Tòa Thánh

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã tập trung vào nguồn gốc của Hiệp ước Lateran và đồng thời tái khẳng định trách nhiệm của Tòa Thánh để đóng “vai trò sứ giả” trong bối cảnh quốc tế.

Cuộc đối thoại này với toàn thế giới đặt Tin Mừng làm tâm điểm của nó, ĐHY Parolin nói, và bị từ chối, trước hết, trong việc “thúc đẩy nhân quyền”.

Đức Hồng Y Pietro Parolin cho biết rằng đây chính là “cuộc đối thoại không ngừng” với các quốc gia nhằm “đảm bảo cho nhân loại một tương lai xứng đáng”.

Thông qua “sự trung lập tích cực” của mình, ĐHY Parolin kết luận, Tòa Thánh không tự giới hạn mình qua việc chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, mà góp phần vào việc xây dựng một cuộc đối thoại giữa các bên liên quan.

chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới