ĐHY Baldisseri: “Thượng Hội đồng Giám mục về Pan-Amazon mang tính chất Giáo hội chứ không phải là một sự kiện chính trị”

Thứ Sáu, 01-03-2019 | 06:59:59

Hôm thứ Hai 25/2, Đức Hồng Y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã khai mạc cuộc hội thảo kéo dài 2 ngày tại Vatican để chuẩn bị cho Hội nghị đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Pan-Amazon tại Vatican, từ ngày 6-27 tháng 10 năm 2019.

“Hướng tới Thượng Hội đồng đặc biệt về khu vực Amazon: Chiều kích khu vực và phổ quát” là chủ đề của cuộc hội thảo diễn ra từ ngày 25-27 tháng 2 tại Vatican.

Cuộc Hội thảo này chính là một trong nhiều sáng kiến mà Tổng thư ký đã tổ chức để chuẩn bị cho hội nghị sắp tới về chủ đề: “Amazonia: Những đường hướng mới cho Giáo hội và vì một hệ sinh thái toàn diện”.

Ý tưởng về Thượng Hội đồng này được nảy sinh từ Thông điệp về vấn đề môi sinh được công bố năm 2015 của ĐTC Phanxicô mang tên “Laudato Si’ – về việc Chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta’, kêu gọi hành động đối với tình trạng nóng lên toàn cầu và đồng thời xác định khu vực Pan-Amazon là một lĩnh vực cần phải được quan tâm.

ĐTC Phanxicô lần đầu tiên công bố Thượng Hội đồng này vào ngày 15 tháng 10 năm 2017.

Đức Hồng Y Lorenzo Baldisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, giải thích với Vatican News rằng Thượng Hội đồng không phải là một sự kiện chính trị mà là một cuộc hội nghị của Giáo hội giải quyết các vấn đề liên quan đến việc truyền giáo cũng như sự hiện diện của Giáo hội trên thế giới.

Chiều kích phổ quát

ĐHY Baldisseri lưu ý rằng Tông Hiến ‘Episcopalis Communio’ được công bố vào tháng 9 năm 2018 của ĐTC Phanxicô đã chỉ ra rằng một Hội nghị đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được triệu tập để thảo luận về các vấn đề mà “chủ yếu liên quan đến một hoặc nhiều khu vực địa lý cụ thể”. Điều này giải thích rằng không thể có một chủ đề, theo nghĩa chính xác của từ này, chỉ liên quan đến một lãnh thổ, để loại trừ tất cả các lãnh thổ khác. Điều này, Đức Hồng Y Baldisseri nói, sẽ trái với chính bản chất của Giáo hội, như Thánh Phaolô giải thích: “Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung” (1Cr 12, 26).

Nguyên tắc này cũng được áp dụng cho Amazon, nhiều vấn đề ảnh hưởng đến các khu vực khác trên hành tinh, như lưu vực Congo, các khu rừng nhiệt đới châu Á Thái Bình Dương và lưu vực tầng nước ngầm Guarani. Do đó, cuộc hội thảo của Vatican đề cập đến cả hai chiều kích khu vực và phổ quát. Đức Hồng y Baldisseri cho biết quyền phát biểu ý kiến trước tiên sẽ được trao cho những người đến từ Amazonia, và sau đó họ cũng sẽ lắng nghe những tiếng nói khác để hoàn thành những quan điểm đang xuất hiện.

Mục tiêu của Thượng Hội đồng Giám mục

Giải thích chủ đề của Thượng Hội đồng đặc biệt, ĐHY Baldisseri nhấn mạnh rằng việc khởi động những đường hướng mới cho Giáo hội đồng nghĩa với việc thúc đẩy vai trò lãnh đạo của cộng đồng Kitô giáo, vốn luôn phục vụ dân chúng địa phương trong công việc truyền giáo và thúc đẩy con người.

Vị Hồng y người Ý giải thích rằng việc củng cố “bộ mặt Amazon” của Giáo hội đòi hỏi cần phải đổi mới chiến lược truyền giáo, một mô hình tông đồ mới biết cách củng cố sự hiện diện của các Kitô hữu trong lãnh thổ, chứ không chỉ dựa vào các nhà truyền giáo từ bên ngoài.

Ngày nay, ĐHY Baldisseri nói, cần phải xác định các hình thức hoạt động mục vụ mới vốn đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng nhỏ sống cách xa nhau và cực kỳ nguyên bản.

ĐHY Baldisseri lưu ý rằng nền sinh thái toàn diện chính là một chủ đề rộng lớn, thu hút sâu sắc về vấn đề thiên nhiên và con người, công trình sáng tạo và các sinh vật sống trong đó. ĐTC Phanxicô trong Thông điệp ‘Laudato Si’ của mình, đã nói về hành tinh Trái đất như là “Ngôi nhà chung của chúng ta” cần phải được gìn giữ, bảo vệ và bảo tồn, với một sự chú ý đặc biệt đến những người dân bản địa, những người phải chịu đựng nhiều nhất từ tác động tàn phá của bóc lột kiệt quệ môi trường.

Trong tình huống này, thách thức của thời điểm này đó chính là tìm ra sự cân bằng giữa nhu cầu chính đáng đối với tiến bộ và việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, có tính đến tiếng nói của người dân địa phương, mà không xem họ như là những người tiếp nhận thụ động đối với các quyết định của người khác.

Amazonia và thế giới

Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục giải thích rằng các thuật ngữ như hội nhập văn hóa, nền sinh thái toàn vẹn, vấn đề bản địa và việc cùng nhau tồn tại của các quần thể khác nhau cho thấy rằng Hội nghị đặc biệt chắc chắn mang chiều kích phổ quát, vốn vượt ra ngoài giới hạn của vùng lãnh thổ rộng lớn của khu vực Amazon (6.7 triệu km2).

Việc hội nhập văn hóa của Tin Mừng, nghĩa là “hiện thân” của thông điệp Kitô giáo trong các biểu hiện văn hóa và tinh thần của các dân tộc, ĐHY Baldisseri nói, là một thách thức đối với tất cả các cộng đồng Kitô giáo trong một thế giới có thể thay đổi nhanh chóng. Về vấn đề này, ĐTC Phanxicô tại Puerto Maldonado (Peru) vào tháng 1 năm 2018 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kín múc sự khôn ngoan và phong phú từ các truyền thống văn hóa của các dân tộc đó.

Tương tự như vậy, hệ sinh thái toàn diện, mà trong đó Thiên Chúa, con người và môi trường được xem xét trong mối quan hệ mật thiết của họ, xem xét toàn bộ hành tinh, bởi vì ở đâu đâu mối quan hệ đó dường như đều bị đe dọa.

Các triệu chứng của sự rạn nứt trong mối quan hệ này, ĐHY Baldisseri cho biết, đó chính là việc phủ nhận yếu tố luân lý trong khái niệm về sự phát triển, tốc độ của sự thay đổi và suy thoái, thiên tai, các cuộc khủng hoảng tài chính và xã hội.

Các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học gán các hiện tượng tự nhiên này cho sự nóng lên toàn cầu lũy tiến, với những hậu quả bi thảm đã xảy ra trong những thập kỷ tới. Vấn đề bản địa và sự cùng tồn tại của các quần thể khác nhau chính là những thực tế có tầm quan trọng xã hội ảnh hưởng đến mọi khu vực trên lãnh thổ Amazonia cũng như ngày càng đặt ra nhiều vấn đề tại các khu vực khác của hành tinh. Sự cân nhắc này chính là một phần của hiện tượng toàn cầu đối với dòng chảy di cư, mà tại thời điểm này đại diện cho một trong những vấn đề lớn của các quốc gia khác nhau trên thế giới. Trong bối cảnh này, một cái nhìn về khu vực Amazonia có thể chứng minh như là một phòng thí nghiệm đầy hứa hẹn đối với sự suy tư của Giáo hội và xã hội.

Hy vọng đối với Thượng Hội đồng Giám mục

ĐHY Baldiserri chỉ ra rằng cuộc hội thảo tại Vatican từ ngày 25-27 tháng 2 hướng đến việc nhấn mạnh tầm quan trọng của các khu vực Amazonia đối với Giáo hội hoàn vũ cũng như toàn thế giới. Nó cũng nhằm mục đích đào sâu một số chủ đề liên quan đến các khía cạnh về Giáo hội và sinh thái, nhằm đưa ra một tầm nhìn rõ ràng và thực tế về tình hình Pan-Amazon, nét đặc trưng và những vấn đề của nó. Cuộc Hội thảo cũng sẽ xác định và hoan nghênh tất cả mọi đề xuất từ những phát biểu và thảo luận.

Thượng Hội đồng đặc biệt sắp diễn ra vào tháng 10, Đức Hồng Y Baldiserri nói, sẽ chính là một thời cơ thích hợp đối với Giáo hội trong sứ mạng truyền giáo và đồng thời cũng chính là một khoảnh khắc của một sự quan tâm to lớn và việc suy tư cho toàn nhân loại về “Ngôi nhà chung của chúng ta” và hệ sinh thái toàn diện, như Đức Thánh Cha đã đề cập.

Bên cạnh việc ưu tiên đối với vấn đề của người dân bản địa, người ta cũng hy vọng rằng việc nhấn mạnh đến tinh thần đồng trách nhiệm hữu hiệu của giáo dân, Thượng Hội đồng sẽ đặc biệt chú ý đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ và đời sống tận hiến tại vùng lãnh thổ này sẽ được trao cho một giá trị to lớn hơn.

Minh Tuệ chuyển ngữ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook