Đền Đức Mẹ HCG Sài gòn: Lắng nghe tiếng nói Chúa Thánh Thần

Thứ Ba, 05-09-2017 | 19:46:59

“Chúng con có tin Đức Giêsu sống lại không? Chúng con có tin Đức Giêsu sống lại hiện ra với các Tông đồ không? Đức Giêsu hiện ra với các Tông đồ làm gì? Để trao ban sứ mạng cứu thế cho các Tông đồ; và để giúp các Tông đồ chu toàn sứ mạng ấy, Đức Giêsu ban cho các Ngài Chúa Thánh Thần”.

Tiếp tục với cách thức giảng dạy đối thoại vui tươi với các em thiếu nhi tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày ban Bí tích Thêm sức hôm nay 03/09/2017, Đức Tổng Giám mục Phaolô, Tổng Giáo phận Sài gòn, hỏi các em thiếu nhi và cộng đoàn qua các bài đọc Lời Chúa, các con có tin Đức Chúa Thánh Thần không, chúng con đã được đón nhận Chúa Thánh Thần chưa, vì sao hôm nay chúng con lại lãnh nhận Bí tích Thêm sức…. để nhắc lại niềm tin căn bản của Hội Thánh tin vào Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đồng thời, một cách đặc biệt, qua những câu hỏi ấy, ngài dẫn dắt các em thiếu nhi tìm hiểu sự cần thiết và ý nghĩa của việc cử hành Bí tích Thêm sức hôm nay, và mời gọi các em sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần luôn mãi.

Đức Tổng đã ban Bí tích Thêm sức cho 110 em thiếu nhi thuộc Xứ đoàn Kitô Vua, trong và ngoài giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn. Đồng tế với ngài trong Thánh lễ có sự hiện diện của Cha Chánh xứ, Bề trên Cộng đoàn DCCT Sài gòn, Cha Tuyên uý Xứ Đoàn Kitô Vua và quý cha DCCT, cùng quý tu sĩ nam nữ.

Đầu Thánh lễ, Cha chánh xứ Tôma thay mặt cộng đoàn giáo xứ và các em thiếu nhi dâng lời tri ân và chào mừng Đức Tổng Phaolô. Các em thiếu nhi và cộng đoàn sau lễ đã kính dâng Đức Tổng lời cảm tạ sâu sắc và đoá hoa tươi bày tỏ lòng biết ơn dành cho Đức Tổng.


* Một số hình ảnh Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn ngày 03/09/2017

23-them-suc-ky-dong-3:9

22-them-suc-ky-dong-3:9

21-them-suc-ky-dong-3:9

20-them-suc-ky-dong-3:9

19-them-suc-ky-dong-3:9

18-them-suc-ky-dong-3:9

17-them-suc-ky-dong-3:9

16-them-suc-ky-dong-3:9

15-them-suc-ky-dong-3:9

14-them-suc-ky-dong-3:9

13-them-suc-ky-dong-3:9

12-them-suc-ky-dong-3:9

11-them-suc-ky-dong-3:9

10-them-suc-ky-dong-3:9

9-them-suc-ky-dong-3:9

8-them-suc-ky-dong-3:9

7-them-suc-ky-dong-3:9

6-them-suc-ky-dong-3:9

5-them-suc-ky-dong-3:9

4-them-suc-ky-dong-3:9

3-them-suc-ky-dong-3:9

2-them-suc-ky-dong-3:9

1-them-suc-ky-dong-3:9

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới