Đêm Thánh Ca Giáng Sinh tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR 2018

Thứ Bảy, 22-12-2018 | 17:03:46

Đêm Hoan Ca Giáng Sinh với chủ đề “Này Con Xin Đến” do các Ca Đoàn và anh chị em Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thực hiện..

 

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới