DCCT tĩnh tâm đợt II

Thứ Ba, 06-12-2016 | 21:49:39

Sáng ngày 6 tháng 12 năm 2016, lúc 8 giờ, tại Foyer de Charité Cao Thái, 80 linh mục – tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế bước vào  tĩnh tâm năm đợt hai, sẽ kéo dài 4 ngày.

tinh-tam-cao-thai

Trong lời khai mạc, cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích mời gọi các anh em tham dự tĩnh tâm, trong tâm tình Mùa Vọng, hãy “đổi mới con tim” – “một con tim có thể chai đá vì mệt mỏi chán chường, vì những thương tổn của cuộc sống, vì những thất vọng hay thất bại trong đời thánh hiến” – để đón Chúa đến. Để có thể “can trường và mạnh mẽ làm chứng cho Đấng Cứu Chuộc,” chúng ta cần đến “ân huệ canh tân đời tu”, hầu có được một “sự hiến mình tràn đầy sinh khí” cho một thế giới đang bị tổn thương.

Lời mời gọi này của Cha Giám Tỉnh nhắc đến chủ đề của Toàn Dòng trong lục niên sắp tới: Những chứng nhân của Chúa Cứu Thế, trong tình liên đới thừa sai, cho một thế giới đang bị tổn thương. Cha Giám Tỉnh nói tiếp, “chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta qua thực tại trần thế đang quằn quại vì những vết thương cần được chữa lành nhờ ơn cứu độ, qua những vết thương của những người anh em cần được quan tâm chăm sóc, của cộng đoàn cần kiên nhẫn và chân thành tìm kiếm sự hoà giải thứ tha.”

tinh-tam-cao-thai-2Đức Viện Phụ Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn được mời giúp các cha các thầy Dòng Chúa Cứu Thế trong bốn ngày tĩnh tâm đợt thứ hai này. Trong Thánh lễ Khai mạc, ngài mời gọi anh em hãy để Chúa Thánh Thần chuyển động nơi anh em. Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã chuyển động trong không gian như “tiếng gió mạnh vang khắp căn nhà,” và rồi như “những lưỡi lửa tản ra đậu trên từng người”, khiến căn phòng đóng kín được mở tung ra, và các Tông đồ đã mở miệng rao giảng Lời Thiên Chúa (x. Cv 2, 1-6). Chúa Thánh Thần cũng chuyển động nơi tâm hồn các Tông đồ, giúp các ông đón nhận sự bình an của Chúa Phục Sinh. Ngài còn chuyển động nơi các chi thể trong thân mình của Chúa Kitô, làm cho các thành phần liên kết, hiệp thông, và hỗ trợ nhau. Hãy để Chúa Thánh Thần chuyển động nơi không gian của tĩnh tâm, nơi tâm hồn từng anh em và nơi thân mình của Chúa Kitô là Hội Dòng Chúa Cứu Thế.

Đức Viện Phụ trong chủ đề tĩnh tâm Từ các kinh nghiệm trong Kinh Thánh đến những vấn đề của chúng ta hôm nay, mời gọi anh em hãy bỏ đi “những kế hoạch nhỏ” của mỗi người, để tham dự vào “Đại Cuộc của Thiên Chúa”, vào công việc cứu độ vĩ đại của Chúa Kitô. Hãy để sự năng động thừa sai của Chúa Cứu Thế thể hiện nơi anh em. Ngài là Đấng được Chúa Cha sai đến; Đấng biết Chúa Cha, chỉ lắng nghe và làm theo ý Cha; Đấng hằng tôn vinh Cha và làm chứng cho Cha; và Đấng luôn ở cùng Cha. “Chúng ta đã chia những động từ này của Chúa Kitô trong cuộc đời chúng ta như thế nào?” Như thánh Phaolô, chúng ta hãy mang lấy “một trái tim lớn” vui mừng vì Đức Kitô được rao giảng (x. Pl 1, 15-19), và sau cùng hãy thưa rằng “chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận thôi” (Lc 17, 10).

Những ngày tĩnh tâm là những ngày anh em, như một thân mình, kinh nghiệm cách thiết thân mối thân tình với Chúa của mình. Đừng bận tâm về những âm thanh bên ngoài, như Đức Viện Phụ gợi ý, nhưng hãy để “Lời Nội Tâm” của Cha (x. Ga 1,18) là Đức Giêsu Kitô nói trong anh em, chữa lành và canh tân anh em trong Thần Khí của Ngài, hầu chúng ta thật sự là những thừa sai đích thật của Chúa Cứu Thế.​

Ngày 6 tháng 12 năm 2016
Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, C.Ss.R.

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới