DCCT có thêm 9 tân phó tế

Thứ Sáu, 26-08-2016 | 16:46:00

Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Kontum, đã truyền chức phó tế cho 9 anh em tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.

Thánh lễ truyền chức được cử hành tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn vào lúc 8:00 sáng hôm nay, thứ Sáu 26/8/2016.

Các tân phó tế sẽ được gửi đến các cộng đoàn thừa sai của Tỉnh Dòng trong và ngoài nước, để thi hành sứ vụ phó tế và chuẩn bị cho việc lãnh nhận chức thánh linh mục.

Sau đây là một số hình ảnh của thánh lễ phong chức sáng nay:

Chuẩn bị rước nhập lễ, tại sân Tu viện DCCT Sài Gòn

Chuẩn bị rước nhập lễ, tại sân Tu viện DCCT Sài Gòn

 

Cha Giám Tỉnh xin Đức Cha phong chức phó tế cho các tiến chức

Cha Giám Tỉnh xin Đức Cha phong chức phó tế cho các tiến chức

 

Đức Cha ban huấn dụ

Đức Cha ban huấn dụ

 

Các tiến chức phủ phục khi cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh

Các tiến chức phủ phục khi cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh

 

Đức Cha đặt tay phong chức phó tế

Đức Cha đặt tay phong chức phó tế

 

Trao sách Tin Mừng

Trao sách Tin Mừng

 

Các tân phó tế quỳ trước bàn thờ

Các tân phó tế quỳ trước bàn thờ

Các tân phó tế trước bàn thờ

Các tân phó tế trước bàn thờ

 

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới