DCCT Brazil thiết lập hai cộng đoàn mới tại Bồ Đào Nha

Thứ Năm, 24-03-2016 | 05:58:29

Cha Giám Tỉnh DCCT São Paulo – Brazil và quý Bề trên Giám Tỉnh liên hiệp DCCT Brazil đã viếng thăm Bồ Đào Nha cuối năm 2015. Sau chuyến viếng thăm, các ngài đã họp, suy tư và đi đến quyết định thành lập hai cộng đoàn DCCT Brazil tiên khởi tại Lisbon, Bồ Đào Nhà.

Giáo xứ Chúa Cứu Thế Damaia, Bồ Đào Nha

Giáo xứ Chúa Cứu Thế Damaia, Bồ Đào Nha

Quyết định này là kết quả cuối cùng trong phiên họp các Bề trên Giám Tỉnh DCCT Brazil tại São Paulo hai ngày 15-16 tháng 12 năm 2015. Các thừa sai sẽ thi hành sứ vụ vào tháng 4 năm 2016 tại giáo xứ Chúa Cứu Thế Damaia và tại Nhà nguyện Đức Mẹ Truyền Tin Buraca, Bồ Đào Nha.

Nhà nguyện Đức Mẹ Truyền Tin Buraca, Bồ Đào Nha

Nhà nguyện Đức Mẹ Truyền Tin Buraca, Bồ Đào Nha

Lê Quý dịch  (Scala News)

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới