DCCT bế mạc kỳ tĩnh tâm năm đợt II

Thứ Sáu, 09-12-2016 | 23:14:50

Chiều nay, thứ Sáu 09/12, hơn 80 anh em linh mục – tu sĩ thừa sai DCCT đã kết thúc 4 ngày tĩnh tâm tại Foyer de Charité Cao Thái.

tinh-tam-dot-2

Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi”  (Ed 36, 25-26). Quả thật, bốn ngày tĩnh tâm vừa qua (6-9/12/2016) là thời gian thanh tẩy, chữa lành và canh tân. Đức Viện Phụ Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn đã dùng Lời Chúa, qua những kinh nghiệm sống động trong Kinh Thánh, để giúp các anh em tu sĩ thừa sai Chúa Cứu Thế dám trực diện với những vấn đề rất thật, đôi khi là những thương tật hay những đau đớn còn đang nhức nhối và day dứt, của người môn đệ Chúa Kitô, hầu xứng đáng lãnh nhận “một quả tim mới” và một “thần khí mới.”

Những lời giảng của Đức Viện Phụ đã giúp anh em tham dự tĩnh tâm thật sự đi vào cuộc canh tân nội tâm, “mặc lấy cái tôi mới, được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh từ kẻ chết” (Hiến Pháp 40). Quả thế, tu sĩ thừa sai của Chúa Cứu Thế được gọi và được xung công cho “Đại Cuộc của Thiên Chúa,” cho “Ơn Cứu Chuộc chứa chan nơi Đức Kitô.” Mầu nhiệm này trước khi được loan báo phải được tuôn chảy dư tràn nơi tâm hồn của từng anh em và nơi cộng đoàn anh em đang sống. Điều này không phải là nỗ lực riêng của mỗi người, nhưng là công việc của Thiên Chúa nơi từng anh em và nơi Hội Dòng. Vì “này đây Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21, 5). Vì “Ta là Anpha và Ômêga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng” (Kh 1, 8). Phần chúng ta là “tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói” (Lc 1, 45).

Những ngày tĩnh tâm khép lại với những quyết tâm đầy nhiệt huyết thừa sai và lời cầu nguyện tha thiết: “Maranatha!” “Amen, lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến!” (Kh 22, 17, 20).

Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, C.Ss.R.

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Tin mới