Dâng hoa kính Đức Mẹ - Gx Đức Mẹ HCG 11/05/2019

Thứ Hai, 13-05-2019 | 19:57:18

Vào lúc 19g 30 quý Soeur Học Viện Thánh Tôma OP Dâng Hoa kính Đức Mẹ

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook