Đại Hội Giới Trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế Việt Nam Lần Thứ Nhất - 29/09/2019

Chúa Nhật, 29-09-2019 | 18:33:15

Tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban cho hai ngày họp mặt của các bạn trẻ Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Dòng Chúa Cứu Thế Huế được mọi tốt đẹp ..
 
Nguyễn xin Chúa tuân đổ muôn ơn lành xuống trên Tỉnh Dòng, cha Giám tỉnh, quý cha ban quản trị cùng tất cả quý cha quý thầy đặc trách giới trẻ, cũng như tất cả các bạn trẻ Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế được được đầy tràn niềm, luân mạnh mẽ và bình an trong tinh thần và sứ vụ Giới trẻ Thừa sai Chúa Cứu Thế…
Meddia Paul
`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới