[Đại hội Giới Trẻ] Infographics - những chặng đường đã qua

Thứ Năm, 10-01-2019 | 20:49:03

Infographics về những kỳ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đến năm 2019 tại Panama, được thiết kế bởi Ann Duyên, tình nguyện viên Vatican News Tiếng Việt.

Hình chất lượng cao tại: https://drive.google.com/drive/folders/1BDUkip9-Ggugob_vt-C5oQ7rUPsUmw-J?usp=sharing

STT NĂM        ĐỊA ĐIỂM              CHỦ ĐỀ

1      1986       ROMA – Ý              “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1Pr 3,15)

2      1987       ARGENTINA         “Chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu ấy” (1 Ga 4,16)

3      1989       TÂY BAN NHA      “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,16)

4      1991       BA LAN                 “Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử” (Rm 8,15)

5      1993       HOA KỲ                “Ta đến để đoàn chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10)

6      1995       PHILIPPINES        “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” (Ga 20,21)

7      1997       PHÁP                    “Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Hãy đến mà xem” (x. Ga 1,38-39)

8      2000       ROMA – Ý            “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14)

9      2002       CANADA              “Các con là muối cho đời… Các con là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13-14)

10    2005       ĐỨC                     “Chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2,2)

11    2008       ÚC                         “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8)

12    2011       TÂY BAN NHA       “Bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Chúa Giêsu Kitô, vững mạnh trong đức tin” (x. Cl 2,7)

13    2013       BRAZIL                  “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (x. Mt 28,19)

14    2016       BA LAN                 “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7)

15    2019       PANAMA               “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38)

Ann Duyên – Vatican

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook