Đại hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp toàn quốc lần thứ II

Thứ Năm, 03-10-2019 | 05:05:17

Đại Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Toàn Quốc Lần Thứ II – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế 14h00 2/10/2019

Thánh Lễ khai mạc tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế 15h00 2/10/2019

Đêm Văn Nghệ – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế 19h30 2/10/2019

`

Thông tin

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Facebook

Facebook

Facebook

Tin mới